Milování bez lásky nemůže přinést žádné potěšení.Paulo Coelho
Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.Konfucius
Hmota je kondenzovaná forma energie nebo ducha.Michio Kushi
Pravý mučedník je ten, komu upírají tento titul.Olga Hepnarová
Iluze nejsou výsledkem hry představivosti, ale vidění jiné reality.Vadim Zeland
Každý český politik někdy podlehne zdání, že žije v českém ráji, takže už není co zlepšovat.Pavel Kosorin
Lidský život je osamělý, ubohý, ohavný, zvířecí a krátký.Thomas Hobbes
Líbí se mi chodit bosá a rozcuchaná.Beyoncé
Touhu lze vzbudit tím, že jí neumožníme, aby hned došla naplnění.Paulo Coelho
Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky.Rene Descartes
Hranice nejsou korzo, aby se tu kdekdo procházel.Gustav Husák
Dvořák představuje balvan, který si mladý hudebník musí odvalit z cesty, aby mohl dále.Zdeněk Nejedlý
Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu.Antonín Dvořák
Jestliže obdarováváš s myšlenkou: "Dostanu něco na oplátku", nedostaneš nic. Jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.Michel Quoist
První pravidlo šermu o život: Nikdy nepodceňuj svého protivníka.Jiří Kulhánek
V době, v níž žijí bez obecné moci, která by je všechny držela na uzdě, se lidé nacházejí v onom stavu, jemuž se říká válka, a to ve válce každého proti každému.Thomas Hobbes
Knihy mi pomáhají hledat filozofii, s níž bych mohla souhlasit a která by mě trochu postavila na nohy.Olga Hepnarová
Nechť spíme anebo bdíme, nikdy se nemáme dát přesvědčit ničím jiným než evidencí svého rozumu.Rene Descartes
Naslouchejte své duši, ne rozumu.Vadim Zeland
Ponížit umí jen ten, koho ponížil někdo jiný.Paulo Coelho