Mysteria smrti nutno hledati nikoliv v hrobě, nýbrž v životě.Éliphas Lévi
Když nechápající poslouchají, podobají se hluchým; vlastní řeč jim dosvědčuje: jsouce zde, jsou nepřítomni.Hérakleitos
Svět je zrcadlo, jež odráží váš vztah k němu.Vadim Zeland
Přirozenost duchovní je rozdílná od tělesné.Descartes Rene
Víra a moc se navzájem vylučují.Erich Fromm
V srdci má oheň, ale v mozku zase hasicí přístroj.Pavel Kosorin
Zdraví je nutno udržovat rovnováhou. Vlhko i sucho, chladno a teplo, kyselé i sladké musí býti v naprosté rovnováze a nadvláda jedno je vždy zhoubná.Alkmaión z Krotónu
Pýcha je druh pohrdání ostatními.Theofrastos
Lidské hříchy přivedly svět na pokraj propasti a svět je prostoupen propastmi, jež z propasti vystávají.Umberto Eco
Kdo má právo, nebojuje za ně.Ladislav Klíma
Největší vynález: jak udělat z každého bláta zlato byl učiněn a jmenuje se láska.Ladislav Klíma
Rychlá cesta jak zahřát Mars, aby byl vhodný pro člověka je shodit termonukleární bomby na severní a jižní pól.Elon Musk
Jinak vnímáme věci známé a jinak neznámé.Aenesidemus
Bůh může existovat, ale věda umí vysvětlit vesmír bez nutnosti tvůrce.Stephen Hawking
Muž, který klečí, už není mužem.Viktor Dyk
Pythagoras, syn Mnésarchův, se přičinil o zpytatelství ze všech lidí nejvíce, a vybrav si tato sepsání vytvořil si svoji moudrost - mnohoučenost, umění šalby!Hérakleitos
Nejsložitější je vyhrát sám nad sebou.Vadim Zeland
Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi.Konfucius
Sebe jsi dostal proto, abys těm druhým měl co nabídnout.Pavel Kosorin
Hluboce zakořeněné zvyky nejde odbourat snadno a rychle.Lucie Lipovská