Citáty

Největší databáze citátů na českém internetu, sbírka citátů v češtině. Pro přidání k oblíbeným stiskněte CTRL + D = přidat k oblíbeným.

Nové citáty denně, kromě neděle.


Umístit muslimské těžko slučitelné migranty na naše území by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky a předtím bych chtěl znovu a s plnou vážností varovat.
Každá otázka má dvě strany.
Ve svém příteli měj svého nejlepšího nepřítele.
Všechno, co se odehrává ve vědomí všech, se skutečně děje.
Protilehlé úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou shodné.
Každý muž mi prošel rukama a bylo mu řečeno, že není už nic, co by měl znát, pokud nezapomněl, co se naučil. Tím mu byla dána sebedůvěra, základ udatnosti.
Vědí prsty, co hlava zámýšlí, aby nohy udělaly?
Ve válce může uspět jenom to, co je jednoduché.
Můžeš se stát vším, čím se rozhodneš být.
Chci, aby dokázali pochodovat posledních dvacet mil, jednou tak rychle a být připraveni bojovat.
Patří-li k odvaze hrdinně zemřít, štěstěna nám to nyní všem dovoluje. Snažili jsme se nasadit Helladě korunu svobody, nyní zde ve věčné cti ležíme.
Vojáci nesmí být nikdy svědky diskusí velitelů.
Vůdce, jenž se pohybuje mezi prostým davem, je v podstatě ve valné míře ztracen.
Kdo se bojí, že přijde o své dobré jméno, určitě ho ztratí.
Starý metafyzický výmysl plný samých zázraků, rozporů a absurdit, zplozený vzrušenými představami Orientálců a pak šířený do naší Evropy, kde si ho přisvojili fanatici, přičemž někteří pleticháři předstírali, že je přesvědčilo, a někteří blbečci mu opravdu uvěřili.
Pokud voják neudeří jako první, dostane jako první úder.
Sparťané se neptají kolik, ale kde.
Slavnou pověst jsem získal opovrhováním smrti.
Láska je opravdu děsivá věc a nikdy nevíte co se bude dít.
Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.
Strach je emoce; a je zhola nemožné – dokonce fyzicky nemožné – udržet si nějakou emoci dlouhou dobu.
Pokud jsem provedl jakýkoli čin, který si zasluhuje vzpomínku, tento skutek bude mým pomníkem. Pokud ne, žádný pomník nemůže zachovat mou památku.
Jedním z hlavních účelů disciplíny je vyvolat ostražitost. Muž, jenž je tak letargický, že opomine salutovat, se stane snadnou obětí nepřítele.
U všech vojsk musí být poslušnost podřízených k jejich nadřízeným vymáhána, ale základem pro vojenskou disciplínu musí být individuální svědomí.
Disciplína je duší armády. Činí malá množství nebezpečně velkými; přináší úspěch slabým a úctu všem.
Žádná nebezpečí nemohou být pro mne a ty mé srovnatelná s podlou dezercí vůči tak vznešené věci - úcta k Bohu, mír provinciím, svoboda Otčině - a zřeknutí se svatého a čestného aspektu, jímž jsem se dosud řídil.
Síla armády spočívá v přísné disciplíně a neochvějné poslušnosti k jejím důstojníkům.
Važte si všech těch drobností; nejsou bez slávy. Jsou prvním krokem, jenž ke slávě vede.
Čin ve válce je jako pohyb v odporujícím prostředí. Stejně jako nejjednodušší a nejpřirozenější pohyb, chůze, se nesnadno provádí ve vodě, tak je ve válce těžké docílit normální snahou i skromných výsledků.
Iorga. Midas naší kultury. Vše, na co sáhl, že okamžitě proměnilo v knihu.
Ruka boží neskrývá, nýbrž tvoří.
Sadista chce utéci svému osamocení a svému pocitu uvěznění tím, že učiní jinou osobu částí sebe.
Je pořád lepší jednat rychle a mýlit se než váhat, až vhodná doba akce uplyne.
Mým úkolem je uspět, což se mi daří. Svými činy vytvářím svou Iliadu, vytvářím ji den za dnem.
Při vstupu do války je běžnou chybou začít na špatném konci, nejdřív udeřit a potom čekat na pohromu a projednat situaci.
Bitva je podložena činy, slova tvoří debatu.
Ten, kdo něco dělá v čele jednoho pluku, zastíní toho, kdo nedělá nic v čele armád.
Pravému lakomci peníze voní.
Nikdo vám nemusí připomínat v čem jste nejlepší, víme to sami nejlíp.
Slovo, to jest rozum, jenž mluví.
Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.
Zásadu, že upřímnost je nejlepší politika, uplatňuji jak ve věcech veřejných, tak i v soukromých.
Žádný člověk nemá právo konat zlo ve jménu účelu.
Muž může přestat mít štěstí, neboť to je mimo jeho kontrolu; neměl by však přestat být upřímný.
Ten, kdo dává přednost smrti před potupou, si zachrání život a bude žít ve cti, avšak ten, jenž dává přednost životu, zemře v hanbě.
Střízlivost je zcela nezbytná, chce-li se tvořivý člověk trochu rozšoupnout.
Není hanbou být poražen mojí armádou.
Smrt v bitvě je výsledkem času. Čím déle jsou vojáci pod palbou, tím víc jich padne. Proto se musí udělat všechno, aby se urychlil pohyb.
Athéňané překonají všechny ostatní ani ne tak zpěvem či velikostí nebo silou, jako láskou ke cti, což je nejsilnější pohnutka k činům hodným cti a slávy.
Neboť láska ke cti samotné je velmi mladá; a nikoli bohatství jak někteří říkají, nýbrž čest je radostí mužů, když jsou staří a nepotřební.