Citáty, databáze citátů

Největší databáze citátů na českém internetu, internetová sbírka citátů v češtině.
Pro přidání k oblíbeným stiskněte CTRL + D (přidat k oblíbeným).

Nové citáty denně, kromě neděle.

 • Naposledy přidané citáty (100)
  • Agota Kristofová
   Nemám ráda, když se věci rozebírají, když se mluví dlouze o tom, co si myslíme, o čem sníme. Proto jsem se rozhodla vyjadřovat se ve svých knihách velice prostě.
  • Nesnáším šíření drbů, ale co jiného s nimi dělat?
   Amanda Lear
  • Jacques Prévert
   Kdyby mluviti bylo stříbro a mlčeti zlato, pak výkřik srdce by byl pestrobarevným diamantem.
  • Je všeobecně známo, že druhové znaky jsou proměnlivější než rodové.
   Charles Darwin O původu druhů
   Charles Darwin
  • Charles Darwin
   Je všeobecně známo, že druhové znaky jsou proměnlivější než rodové.
   Charles Darwin O původu druhů
  • A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.
   Mohamed Korán
   Mohamed
  • Robin S. Sharma
   Jakmile je student připraven, učitel se objeví.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
  • Láskyplná budoucnost je pouhá iluze.
   Ian McEwan Skořápka
   Ian McEwan
  • Aldous Huxley
   Svátky musí být slavnostní a vzácné. Jinak přestanou být svátky.
 • Životopis Konrad Lorenz

  Konrad Lorenz

  Rakouský lékař a zoolog Konrád Lorenz (narozen 7. 11. 1903, zemřel 27. 2. 1989) – byl jedním z nejvýznamnějších světových biologů, který se proslavil zejména formulací fyziologických základů živočišného chování, nového odvětví biologie – etologie. Spolu se svými přáteli a spolupracovníky Holanďanem N. Tinbergenem a Rakušanem K. von Frischem byl v roce 1973 po zásluze odměněn nejvyšším vědeckým vyznamenáním, Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství. Byl synem vynikajícího ortopéda prof. A. Lorenze a na jeho přání začal ve Vídni a později i v USA studovat lékařství, které úspěšně dokončil roku 1928. Své mládí prožil v rodinné vile v Altenbergu a od nejútlejšího dětství se věnoval chovu a pozorování zvířat. Nebylo proto ani divu, že po lékařských studiích začal Lorenz navštěvovat přednášky ze zoologie, paleontologie a psychologie a v roce 1933 úspěšně obhájil svoji disertační práci ze zoologie. Zpočátku ho zaujal zejména sociální život havranovitých pěvců, o nichž publikoval svá prvá etologická pozorování. Zrod etologie se počítá od roku 1935, kdy vyšla jeho velmi obsáhlá práce Společník v životě ptáků (Der Kumpán in der Umwelt der Vógel), v níž nalezneme přesné formulace základů takzvané klasické etologie.

  Lorenzova koncepce vrozených vzorců chování i jeho nezávislost jen na reflexech vzbudila silnou kritiku jak amerických behavioristů, tak i ortodoxních fyziologů, a samozřejmě i filozofů. Poznání o vrozených systémech chování, jak učila nová věda – etologie, otevřelo oči mnoha biologům, ale i filozofům, kteří se mohli přesvědčit, že snaha o totální manipulovatelnost živočichů, ale i člověka je čirou utopií. Postupně došlo i na určité sbližování klasické Lorenzovy etologie s americkou školou, která původně každé chování považovala za naučené. Sám Konrád Lorenz ve svých pozdějších pracích otevřeně přiznal skutečnost, že u mnoha živočichů jsou vrozené projevy chování doplněny učením, a často tak dokonale, že lze od sebe oba prvky oddělit jen s největším úsilím.

  Konrád Lorenz byl přesvědčený darwinista a považoval výzkum chování za vysvětlení adaptační schopnosti určitého organismu na přírodní prostředí. Snažil se proto nejen popsat určité chování, ale i vysvětlit jeho biologický význam. Protože mu šlo zejména o poznání a význam chování v celém vývoji živočišné říše, narazil zcela logicky i na možnost použití etologických metod při výzkumu lidských projevů. Známé jsou jeho práce o takzvaném dětském schématu lidí, které přenášejí nevědomky i na zvířata. Z toho plyne i oblíbenost nám nejpříbuznějších opic, jejichž dorozumívacím projevům se nejsnadněji naučíme. Mnohé z nich jsou s našimi téměř totožné. Zajímavá je i jeho koncepce vysvětlit vznik naší lidské jedinečnosti a inteligence na základě hravého chování, které si člověk udržuje i v pokročilém věku a které představuje možnost, jak se učit a objevovat nové cesty k řešení určitých úloh. Jako přesvědčený a vysoce vzdělaný humanista se snažil přijít na kloub problémům naší lidské společnosti, jako je zvýšené agresívní jednání, upozorňoval však i na řadu dalších lidských hrubých omylů a hříchů zejména v ekologii, kterými si lidstvo pod sebou systematicky uřezává větev. Jeho knihy měly podnítit čtenáře, aby o těchto závažných problémech začali přemýšlet. Člověk je bohužel tvor tak samolibý, že vědomě zapomíná na svou příslušnost k živočišné říši, místo aby v ní hledal kořeny své rozumové, ale i sociální a kulturní výjimečnosti.

  Konrad Lorenz

Výročí
Všechno nejlepší!
Životopisy autorů