Filozofie vědy je vědcům stejně užitečná jako ornitologie ptákům.Steven Weinberg
Když se řekne "živá kultura", vybaví se mi spíše jogurt než umění.Pavel Kosorin
Nikdy nevíme, co nám život přinese, a vždycky je dobře mít zadní vrátka.Paulo Coelho
Dvě nejkrásnější vlastnosti a nejcennější výsady člověka: nemusit plodit, moci dle vůle zemřít.Ladislav Klíma
Všeobecný stav nedostatku zvětšuje význam drobných privilegií.Orwell George
Každodenní něžnou pozornost ženy jsem nikdy nepoznal. Cítil jsem to jako bolest a utrpení, které mě provázelo každým dnem mého života.Abbé Pierre
Ať už přemýšlíte o něčem špatném či dobrém, vyzařujete energii myšlenek do prostoru.Vadim Zeland
Člověk nikdy není nešťastný ve všem všudy.Albert Camus
Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.Konfucius
Osel se otřásá, ale peníze sbírají jiní.Pavel Kosorin
Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou.Michel Quoist
Co se dá říct o muži, který měl na sobě víc krajek než já. (odpověď na otázku jaká byla svatební noc)Isabela II. Španělská
Kdo bydlí u chromého, naučí se kulhat.Plútarchos
Pokud lidé zůstanou lidmi, život a smrt budou splývat v jedno.Orwell George
Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo hlouposti.Henry Miller
Nejdůležitější základní vlastností světa se zdá být jeho mnohotvárnost.Vadim Zeland
Všichni dokážou milovat, s tím darem se už narodili.Paulo Coelho
Jsme plamínky, skrovně chráněné slabou stěnou před bouří rozkladu a šílenství.Erich Maria Remarque
Obvyklou útěchou neúspěšných zlatokopů bývá skvělá sbírka vzácných minerálů.Pavel Kosorin
Až potkáš dobrého člověka, uvažuj, jak by ses mu vyrovnal, až potkáš nedokonalého člověka, jdi do sebe a zkoumej se.Konfucius