Stáří - Citáty o stáří

Stáří v citátech, citáty o stáří


Stáří bývá pošetilé a zapomnětlivé, takže má sklon mladé podceňovat.
Stáří je verdikt života.
Štěstím mladosti je lehkomyslnost; štěstím stáří je lhostejnost.
Jednoho dne budete dostatečně staří, abyste mohli znovu začít číst pohádky.
Bezzubá ústa již nemají práva na každou pravdu.
Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno.
Stáří se vyhojit nedá.
Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel.
Milovat znamená stárnout ruku v ruce.
Rozhodně není nic protivnějšího než dědek, na kterého leze druhá míza.
Doktore, už vás asi budu muset poslechnout. S hraním je konec, už nevidím ani na míček. (o tenise v 85 letech)
Stáří - to jsou červánky moudrosti.
Našimi nepřáteli nejsou roky, ale jedovaté látky, které přivádíme do těla.
Starce lze přeprat, ne však přeradit.
Ve stáří jsme jako dopisy, které někdo poslal. Nejsme již v minulosti, ale zrovna jsme dorazili.
To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů.
Dnešní mládež si váží stáří, alespoň pokud jde o víno, whisky a nábytek.
Nepřestáváme si hráti, protože stárneme, ale stárneme, protože jsme si přestali hrát.
Poučit se je stařec vždy dost mlád.
Člověk v mladém věku má málo citu k přírodě, svou radost nachází v lidech. Starý člověk se odtahuje od lidí a žije více v přírodě, zda je to ne tajný pocit toho, že zanechá svět, aby s spojil se zemí?