Válka - Citáty o válce

Citáty, které hovoří z války nebo o válce. Válečné citáty.


Válka je tržiště, kde jsou životy obchodovány jako každé jiné komodity: čokoláda, hedvábí, životy.
Válka je obchod králů.
Mír je lepší než válka.
Kam vkročí lidé ze Západu, tam přijde i válka!
V lásce a ve válce je dovoleno všechno.
Záminka pro všechny války: uzavření míru.
Občas člověk některou bitvu prohraje. Ale nekázeň nakonec v každý válce zvítězí.
Za války musíme i z nevinných okamžiků radosti vytěžit maximum.
Politika je válka bez krveprolití, zatímco válka je politika s krveprolitím.
Válka je svým způsobem zábavná.
Ve válce může uspět jenom to, co je jednoduché.
Při vstupu do války je běžnou chybou začít na špatném konci, nejdřív udeřit a potom čekat na pohromu a projednat situaci.
Válka se musí vést systematicky, k tomu je třeba charakterních mužů, jež se řídí zásadami cti.
Válka klade nesmírně velké nároky na vojákovu sílu a psychiku. Z toho důvodu klaď velké nároky na své mužstvo při mírových cvičeních.
Předsunutý okraj bojiště jsem vždycky považoval za ten nejexkluzivnější klub na světě.
Krajina je posetá mrtvými a raněnými. To není příjemná tvář války. Člověk trpí a duše je stísněná, když vidí tolik trpících.
Bojiště je Áresův taneční parket.
Považuji za paradoxní doufat ve vítězství bez boje. Cílem muže, který válčí, je bojovat na bojišti o vítězství.
Při stejném stupni inteligence bázlivost napáchá ve válce větší škodu než statečnost.
Skutečným důvodem mít armádu je připravovat válku.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy