Tak dlouho se kárá dítě, až se ucho utrhne. Vtipné přísloví
Radši umřít a být svatý než dřít jako mourovatý. Polské přísloví
Neučený nezná učeného, poněvadž nikdy nebyl učeným; avšak učený zná neučeného, poněvadž kdysi sám byl neučeným. Arabské přísloví
Hrášky v lusku jeden druhého nepomlouvají. Indonéské přísloví
Nejlepší odpovědí na hněv je klid. Německé přísloví
Dobré děti se vychovávají samy. Norské přísloví
Bohatství plodí závist, chudoba nenávist. České přísloví
Chromého kárají, kulhavý se dovtip. Ipse vtip se, za nos chyť se. Staročeské přísloví
Hodili ti kůstku: anebo ji hlodej, anebo ji schovej. Ruské přísloví
Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo. Latinské přísloví
Nech vše jíti svým chodem, neunáhli se slovem. Ruské přísloví
Raději hrát špatně, než stát stranou. Anglické přísloví
Jeden otec je pro výchovu dítěte lepší než sto učitelů. Norské přísloví
Vola s největšími rohy vždycky obviní, že trkal. Malajské přísloví
Žárlivost je stínem nevěry. Holandské přísloví
Zlato klesá ke dnu, na hladině se drží hlavně smetí. Ruské přísloví
Ať už máte zdraví jakékoli, do konce života vám nevydrží. České přísloví
Úcta líbá ruku, přátelství tvář, otcovská blahovůle čelo, láska ústa, touha oči, chtíč šíji, pokora roucho. Německé přísloví
Déšť nepadá jen na střechu. Africké přísloví
Oheň do papíru nezabalíš. Čínské přísloví
novější12345...122123další