Přísloví

Přísloví

Ustálené výroky skrývající v sobě moudrosti ověřené staletími.

Přísloví celého světa

Klikněte na kontinent, jehož přísloví vás zajímají.

-


Tak dlouho se kárá dítě, až se ucho utrhne. Vtipné přísloví
Radši umřít a být svatý než dřít jako mourovatý. Polské přísloví
Neučený nezná učeného, poněvadž nikdy nebyl učeným; avšak učený zná neučeného, poněvadž kdysi sám byl neučeným. Arabské přísloví
Hrášky v lusku jeden druhého nepomlouvají. Indonéské přísloví
Nejlepší odpovědí na hněv je klid. Německé přísloví
Dobré děti se vychovávají samy. Norské přísloví
Bohatství plodí závist, chudoba nenávist. České přísloví
Chromého kárají, kulhavý se dovtip. Ipse vtip se, za nos chyť se. Staročeské přísloví
Hodili ti kůstku: anebo ji hlodej, anebo ji schovej. Ruské přísloví
Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo. Latinské přísloví
Nech vše jíti svým chodem, neunáhli se slovem. Ruské přísloví
Raději hrát špatně, než stát stranou. Anglické přísloví
Jeden otec je pro výchovu dítěte lepší než sto učitelů. Norské přísloví
Vola s největšími rohy vždycky obviní, že trkal. Malajské přísloví
Žárlivost je stínem nevěry. Holandské přísloví
Zlato klesá ke dnu, na hladině se drží hlavně smetí. Ruské přísloví
Ať už máte zdraví jakékoli, do konce života vám nevydrží. České přísloví
Úcta líbá ruku, přátelství tvář, otcovská blahovůle čelo, láska ústa, touha oči, chtíč šíji, pokora roucho. Německé přísloví
Déšť nepadá jen na střechu. Africké přísloví
Oheň do papíru nezabalíš. Čínské přísloví
Déšť přejde, hosté odejdou. Mongolské přísloví
Dluh není bratr. České přísloví
Smrt je černý velbloud, který kleká před každými dveřmi. Turecké přísloví
Liška, která čeká, až spadne slepice z hřadu, zůstane o hladu. Řecké přísloví
Nes česnek kam chceš, všude česnekem bude. České přísloví
Příliš zaměstnaný člověk, který nepečuje o své zdraví, je jako mechanik, který se nestará o své nářadí. Španělské přísloví
Tam, kde je cukr, tam jsou mravenci. Malajské přísloví
Nejlepší způsob, jak milovat Boha, je milovat to, co stvořil. Perské přísloví
Skoupě kdo včely přehlíží, sám ve škodu se pohříží. Staročeské přísloví
Nepřej nepříteli smrt, přej sobě dlouhý život. Turkménské přísloví
To, co je přirozené, není nemravné
(Naturalia non sunt turpia). Latinské přísloví
Kdo mečem zachází, mečem schází. Italské přísloví
Když je partie dohrána, král i pěšák jdou zpátky do stejné krabičky. Irské přísloví
Nic není zadarmo
(Nihil gratis). Latinské přísloví
Host do domu, čagan do ruky. České přísloví
Všechna čekání jsou dlouhá. Velšské přísloví
Buď pokorný, neboť jsi stvořen z hlíny. Buď ušlechtilý, neboť jsi stvořen z hvězd. Srbské přísloví
Nezvaný host je horší než Tatar. Ruské přísloví
Hrnec, který hodně vře, ztrácí chuť. Španělské přísloví
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem. Čínské přísloví
Dluh nosí lež na zádech. České přísloví
Lepší žít jeden den jako tygr než sto dnů jako ovce. Nepálské přísloví
Člověk člověku vlkem jest
(Hommo homminis lupus - Lupus est homo homini). Latinské přísloví
Jestli spíš do oběda, nezlob se na souseda, že vstává v době ranní a nezve tě na snídani. Ukrajinské přísloví
Nedívejte se na dívku. Podívejte se na její rodinu! Kurdské přísloví
Když je něco jeden rok sele, je to druhý rok vepř. Holandské přísloví
Kdo umí trpět, neumí vládnout.
(Kto vie trpieť, nevie panovať.) Slovenské přísloví
Lenoch se potí při jídle a mrzne při práci. Ukrajinské přísloví
Starosti jsou jako naše děti - za pečlivého ošetřování zdárně rostou. Anglické přísloví
Když při tom člověk není, umyjí mu hlavu. Holandské přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy