Eckhart Tolle

Eckhart Tolle citáty

* 16. února 1948

Tolle, Eckhart

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.


Neklesáme pod hladinu myšlenek, my se nad ně povznášíme.
Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem.
Stejně jak pes miluje ohryzávat kosti, stejně tak lidská mysl miluje své problémy.
Příroda vás učí být v klidu, nepřebijete-li ji tokem myšlenek.
Je úžasné pozorovat živé zvíře, protože zvíře na sebe nemá žádný názor.
Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.
Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech.
Rozdíl mezi Vámi a Vaším psem je ten, že Vy máte problémy a on je nemá.
Dovol své mu psovi, aby tě vzal každý den na procházku. Prospěje to tvému tělu a prospěje to tvé duši.
Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi.
Psi kolem sebe šíří dobro, na které lidé slyší.
Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.
Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.
Žil jsem s mnoha zenovými mistry, všichni byli kočky a kocouři.
Život ti nepatří! Ty život jsi.
Známky neurotického chování občas projevují pouze zvířata, která žijí v úzkém kontaktu s lidmi.
Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.
Neúspěch se skrývá v každém úspěchu a úspěch v každém neúspěchu.
Ego je mysl, která řídí váš život, pokud nejste jejím pozorovatelem.
Být outsiderem je sice obtížné, ale nutí vás to uvědomovat si víc než ostatní, což je výhoda, pokud jde o osvícení.