Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 2011-2020

Rok Jméno Oblast
2020 Paul Milgrom, Robert B. Wilson za vývoj teorie aukcí
2019 Abhijit Banerjee, Esther Duflová, Michael Kremer za experimentální přístup ke zmírnění světové chudoby
2018 William Nordhaus za makroekonomickou analýzu se zahrnutím změny klimatu
Paul Romer za makroekonomickou analýzu se zahrnutím technologických inovací
2017 Richard Thaler za rozvoj behaviorální ekonomie
2016 Oliver Hart, Bengt Holmström za rozvoj teorie smluv
2015 Angus Deaton za analýzu spotřeby, chudoby a bohatství
2014 Jean Tirole (Francie) za analýzu tržní síly a regulace
2013 Eugene Fama, Robert Shiller, Lars Peter Hansen (všichni USA) za empirické analýzy cen akcií, úvěrů a nemovitostí
2012 Alvin E. Roth, Lloyd Shapley (oba USA) za teorii stabilních tržních alokací a praktický návrh trhů
2011 Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims (oba USA) za empirický výzkum příčin a následků v makroekonomii

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 2001-2010

Rok Jméno Oblast
2010 Peter Diamond, Dale Mortensen (oba USA), Christopher Pissarides (Kypr) za analýzu trhů práce zatížených náklady na vyhledávání
2009 Elinor Ostromová (USA) za analýzu ekonomického řízení, zejména společného vlastnictví
Oliver Williamson (USA) za analýzu ekonomického řízení, zejména hranice firmy
2008 Paul Krugman (USA) za analýzu obchodních vzorců a lokalizace ekonomické aktivity
2007 Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin a Roger B. Myerson (všichni USA) za položení základů teorie návrhu mechanismů
2006 Edmund S. Phelps (USA) za objevy v makroekonomické politice
2005 Robert Aumann (Izrael/USA), Thomas Schelling (USA) za zvýšení porozumění konfliktům a spolupráci prostřednictvím analýzy teorie her
2004 Finn E. Kydland (Norsko), Edward C. Prescott (USA) za teorii hospodářských cyklů a ekonomické politiky, časové konzistence ekonomické politiky a zkoumání sil, které řídí výkyvy hospodářského cyklu
2003 Robert F. Engle (USA), Clive W. J. Granger (Spojené království) za vyvinutí metod analýzy ekonomických časových řad vykazujících časově podmíněnou volatilitu
2002 Daniel Kahneman (Izrael/USA), Vernon L. Smith (USA) za uplatnění laboratorních pokusů jako nástroje empirických hospodářských analýz, zvláště při studiu alternativních tržních mechanismů
2001 George A. Akerlof, Andrew Michael Spence, Joseph E. Stiglitz (všichni USA) za analýzu trhů při existenci asymetrických informací

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1991-2000

Rok Jméno Oblast
2000 James Heckman, Daniel McFadden (oba USA) za rozvoj teorie a metod analýzy selektivních vzorků
1999 Robert Mundell (Kanada) za analýzu měnové a fiskální politiky v různých režimech určování měnových kurzů a za analýzu optimálních oblastí společné měny
1998 Amartya Sen (Indie) za příspěvek k ekonomii blahobytu
1997 Robert Carhart Merton, Myron Scholes (oba USA) za novou metodu určování hodnoty derivátů
1996 James Mirrlees (Spojené království), William Vickrey (USA) za zásadní příspěvek k ekonomické teorii stimulů v podmínkách asymetrických informací
1995 Robert Lucas Jr. (USA) za to, že rozpracoval a aplikoval hypotézu racionálních očekávání, a tak transformoval makroekonomickou analýzu a prohloubil naše porozumění hospodářské politice
1994 John Harsanyi, John Forbes Nash (oba USA), Reinhard Selten (Německo) za průkopnickou analýzu rovnováhy v teorii nekooperativních her
1993 Robert Fogel, Douglass North (oba USA) za znovuobnovení výzkumu ekonomické historie prostřednictvím aplikování ekonomické teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení ekonomických a institucionálních změn
1992 Gary Becker (USA) za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy na nové oblasti lidského chování a lidských vztahů, včetně chování netržního
1991 Ronald Coase (Spojené království) za objev a objasnění významu transakčních nákladů a vlastnických práv pro institucionální strukturu a fungování ekonomiky

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1981-1990

Rok Jméno Oblast
1990 Harry Markowitz, Merton H. Miller, William Sharpe (všichni USA) za průkopnickou práci v oblasti ekonomie a financí a financí korporací
1989 Trygve Haavelmo (USA) za objasnění pravděpodobnostních základů ekonometrie a za analýzu simultánních ekonomických strukut
1988 Maurice Allais (Francie) za přínos k teorii trhu a efektivního využívání zdrojů
1987 Robert M. Solow (USA) za průkopnické práce v oboru teorie ekonomického růstu
1986 James Buchanan (USA) za rozvoj smluvních a konstitučních základů teorie ekonomického a politického rozhodování
1985 Franco Modigliani (USA) za průkopnické práce při analýze spotřeby a úspor obyvatelstva a za teoretické práce v oblasti podnikových financí a finančních trhů
1984 Richard Stone (Spojené království) za fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu
1983 Gerard Debreu (USA) za začlenění nových analytických metod do ekonomické teorie a za přesnou reformulaci teorie všeobecné rovnováhy
1982 George J. Stigler (USA) za významné studie o průmyslové struktuře, fungování trhu a o příčinách a následcích veřejné regulace
1981 James Tobin (USA) za analýzu finančních trhů a jejich vztahu k rozhodování o nákladech, zaměstnanosti, výrobě a cenách

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1971-1980

Rok Jméno Oblast
1980 Lawrence Klein (USA) za vytvoření ekonometrických modelů a jejich aplikaci při analýze ekonomického kolísání a ekonomické politiky
1979 Arthur W. Lewis (Svatá Lucie), Theodore Schultz (USA) za průkopnický výzkum ekonomického rozvoje se zvláštním zřetelem na problémy rozvojových zemí
1978 Herbert A. Simon (USA) za průkopnický výzkum rozhodovacích procesů v rámci organizace
1977 James E. Meade (Spojené království), Bertil Ohlin (Švédsko) za průkopnický příspěvek k teorii mezinárodního obchodu a pohybu mezinárodního kapitálu
1976 Milton Friedman (USA) za výsledky v oblasti spotřební analýzy, historie a teorie peněz a za předvedení složitosti stabilizační politiky
1975 Leonid V. Kantorovich (Sovětský svaz), Tjalling Ch. Koopmans (Holandsko) za příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů
1974 Friedrich A. Hayek (Rakousko), Gunnar Myrdal (Švédsko) za průkopnickou práci v teorii peněz a ekonomických kolísaní a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomických, společenských a institucionálních jevů
1973 Wassily Leontief (Rusko) za rozvoj input-output metody a její aplikaci na důležité ekonomické problémy
1972 Kenneth J. Arrow (USA), John R. Hicks (Spojené království) za průkopnické příspěvky k teorii všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu
1971 Simon Kuznets (USA) za empiricky podloženou interpretaci ekonomického růstu, vedoucí k novému a hlubšímu pochopení ekonomických a společenských struktur a procesů rozvoje

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1969-1970

Rok Jméno Oblast
1970 Paul A. Samuelson (USA) za vědecký příspěvek k rozvoji statické a dynamické ekonomické teorie a aktivní přispění ke zvýšení analytické úrovně ekonomické vědy
1969 Ragnar A. K. Frisch (Norsko), Jan Tinbergen (Holandsko) za rozvoj a aplikaci dynamických modelů při analýze ekonomických procesů