Karel Čapek

Karel Čapek citáty

* 09. ledna 1890 - † 25. prosince 1938

Čapek, Karel

PhDr. Karel Čapek byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.


Mír je lepší než válka.
To je prostě lékařská povinnost, odstranit válku!
Vědě se musí obětovat soukromý život.
Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit.
Pište o nemoci v novinách, a většina čtenářů hned začne na sobě hledat dotyčné příznaky.
Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.
Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.
Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.
Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí mít, aby mohl usilovat o dokonalostech.
Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku.
Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.
Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.
Krev lidí je velmi laciná pro jejich vůdce.
Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.
Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.
Vírou se žije, skepsí účtuje.
Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.
Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.
Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.
Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.