Karel Čapek

Karel Čapek

* 09. ledna 1890
† 25. prosince 1938

PhDr. Karel Čapek byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.
( Wikipedia )

 • Citáty - Bílá nemoc - Životopis
 • Mír je lepší než válka.
  To je prostě lékařská povinnost, odstranit válku!
  Vědě se musí obětovat soukromý život.
  Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit.
  Pište o nemoci v novinách, a většina čtenářů hned začne na sobě hledat dotyčné příznaky.
  Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.
  Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.
  Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.
  Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí mít, aby mohl usilovat o dokonalostech.
  Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku.
  Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.
  Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.
  Krev lidí je velmi laciná pro jejich vůdce.
  Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.
  Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.
  Vírou se žije, skepsí účtuje.
  Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.
  Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.
  Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.
  Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.
  1 2 »