Čech je cyklistou jenž se nahoře hrbí dole však šlape. Adolf Hitler
Veliké masy lidí se stanou snadněji obětí velké lži, než lži malé. Adolf Hitler
Jen jediná země – Sovětské Rusko – může v případě všeobecného konfliktu zvítězit.
(19. listopadu 1937) A. Hitler
Být vůdcem znamená, být schopný hýbat masami. Adolf Hitler
Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu. Adolf Hitler
Vždy je těžší bojovat proti víře, než proti vzdělání. Adolf Hitler
Je to víra v náš národ, která nás, malé lidi, učinila velikými, která nás chudé lidi, učinila bohatými, která nás, lidi kolísající, zbabělé a bojácné učinila statečnými a odvážnými. Tato víra dala nám bloudícím prohlédnout a spojila nás. Adolf Hitler
Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židostvu. Adolf Hitler
Ostatně není mým úkolem učinit lidstvo lepším, nýbrž využít jeho slabostí. Adolf Hitler
Je štěstím pro stát, když lidi nepřemýšlejí. Adolf Hitler
Svět uvěří pouze v úspěch. Adolf Hitler
Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé. Adolf Hitler
Potřebujeme životní prostor! Adolf Hitler