František Vymazal citáty

* 06. listopadu 1841 - † 06. dubna 1917

Vymazal, František

František Vymazal byl český polyglot, filolog, editor učebnic a konverzačních příruček a překladatel.


Pravému lakomci peníze voní.
Někteří lidé jsou počestní jenom z opatrnosti anebo z pohodlí.
Jsou lidé, kteří nedělají nic jiného než co vidí na jiných.
Jenom tím se drží svět, že jsou různí lidé.
Pravda vychází od jednotlivců.
Jenom škola života dělá filosofy.
Móda se neřídí nikdy rozumem, proto je všemohoucí.
Každá móda bývá dvakrát směšná: na počátku a na konci.
Mnoho lidí žije dobře z pouhého slibování.
Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.
Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.
Celá pokolení opakují špatně to, co řekl jeden dobře.
Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.
Vítězná lež se stává pravdou.
Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.
Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.
Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.
Neodhodlanost je horší než nečinnost.
Češi bývají velcí v malých věcech.
Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius.