René Descartes

René Descartes

* 31. března 1596
† 11. února 1650

René Descartes byl francouzský filosof, matematik a fyzik.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
  • René Descartes
   Jen ti, kdo kráčejí pomalu, ale vždy po správné cestě, dojdou mnohem dál než ti, kdo běží a dostanou se na scestí.
   René Descartes #16613
  • Descartes Rene
   Iluzí nemůže být mé přesvědčení, že jsem, neb čí by to pak byla iluze?
   Descartes Rene #15754
  • Descartes Rene
   Je to spíše zvyk a příklad, co nás přesvědčuje, než nějaké jisté poznání.
   Descartes Rene #12521
  • Descartes Rene
   Tělo je ze své přirozenosti vždy dělitelné, zatímco mysl je naprosto nedělitelná.
   Descartes Rene #12368
  • Descartes Rene
   Jsem substance, jejíž všechna podstata čili přirozenost je toliko myšlení, a jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo ani nezávisí na žádné hmotné věci.
   Descartes Rene #12321
  • Descartes Rene
   Odkud víme, že myšlenky, při­cházející ve spánku, jsou klamnější než ty druhé, uvážíme-li, že často jsou stejně živé a výrazné?
   Descartes Rene #12243
  • Descartes Rene
   Rozum nám nikterak nediktuje, že to, co vidíme nebo si představujeme, je pravdivé.
   Descartes Rene #12006
  • Descartes Rene
   Věnujeme-li příliš mnoho času cestování, stáváme se konečně cizinci ve vlastní zemi.
   Descartes Rene #11727
  • Descartes Rene
   Je možno, že se mýlím, a že to, co pokládám za zlato a dia­manty, je jen trochu mědi a skla.
   Descartes Rene #11632
  • Descartes Rene
   Představování je nazíráním tvaru, a tedy vyžaduje představu tělesné věci.
   Descartes Rene #11478
  • Descartes Rene
   Duše zvířat je stejné podstaty jako duše naše.
   Descartes Rene #11384
  • Descartes Rene
   Mysl je jistější než tělesno.
   Descartes Rene #11281
  • Descartes Rene
   Přirozenost duchovní je rozdílná od tělesné.
   Descartes Rene #11204
  • Descartes Rene
   Ačkoli logika obsa­huje vskutku mnoho pravidel velmi pravdivých a velmi dobrých, je mezi nimi přimíšeno tolik jiných buď škodlivých, nebo zbytečných.
   Descartes Rene #11139
  • Descartes Rene
   Vědět je dokonalejší než pochy­bovat.
   Descartes Rene #11020
  • Descartes Rene
   Týž člověk, s týmž rozumem, byv vychován od svého dětství mezi Francouzi nebo Němci, stává se jiným, než kdyby byl vždy žil mezi Číňany nebo Kanibaly.
   Descartes Rene #10936
  • Rene Descartes
   Boží díla bychom neměli posuzovat jednotlivě, ale jako celek.
   Rene Descartes #10859
  • Rene Descartes
   Nedůvěřuji téměř nikdy prvním myšlenkám, jež mne napadnou.
   Rene Descartes #10850
  • Rene Descartes
   Nepřijímám nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal.
   Rene Descartes #10813
  • Rene Descartes
   Je dobré vědět něco o mravech rozličných národů, abychom zdravěji posuzo­vali své, a abychom se nedomnívali, že všechno, co je proti našim zvykům, je směšné a nerozumné; což činí obyčejně ti, kteří nic ne­viděli.
   Rene Descartes #10745
  1 2 3 »