Boží díla bychom neměli posuzovat jednotlivě, ale jako celek. Rene Descartes
Nedůvěřuji téměř nikdy prvním myšlenkám, jež mne napadnou. Rene Descartes
Nepřijímám nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal. Rene Descartes
Je dobré vědět něco o mravech rozličných národů, abychom zdravěji posuzo­vali své, a abychom se nedomnívali, že všechno, co je proti našim zvykům, je směšné a nerozumné; což činí obyčejně ti, kteří nic ne­viděli. Rene Descartes
Při pravdách poněkud nesnadno poznatelných, protože je mnohem pravděpodobnější, že je spíše na­lezl jediný člověk než celý národ. Rene Descartes
Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky. Rene Descartes
Nechť spíme anebo bdíme, nikdy se nemáme dát přesvědčit ničím jiným než evidencí svého rozumu. Rene Descartes
I nepravdivá stvořená idea se skládá z pravdivých, jednodušších částí. Rene Descartes
Stát je mnohem lépe řízen, má-li jen velmi málo zákonů, jež jsou velice přísně zachovávány. Rene Descartes
Nemůže být nic tak vzdáleného, aby se toho nakonec nedosáhlo, ani tak skrytého, aby to nebylo objeveno. Rene Descartes
Nelze zpochybnit jen dvojí – že jsem a že myslím. Rene Descartes
Ti, kteří se osmělují dávat předpisy, musí se pokládat za obratnější těch, jimž je dávají, a chybí-li v nejmenším, jsou pro to hodni důtky. Rene Descartes
Nemohu vnímat smysly, ale výhradně myslí. Rene Descartes
Největší duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností. Rene Descartes
Bůh nestvořil svět, nýbrž pouze jeho iluzi. Rene Descartes
Myslet znamená chápat, chtít, zaujímat postoj neboli soudit, představovat si a smyslově vnímat. Rene Descartes
Protože se rodíme jako děti a rozličně jsme soudili o smyslových věcech, dříve než jsme dosáhli plného užívání rozumu, jsme odváděni od poznání pravdy mnoha předsudky. Těchto předsudků se můžeme zbavit, jak se zdá, jen tak, že budeme jednou v životě pochybovat o všem, v čem nalezneme sebemenší podezření nejistoty. René Descartes
Volá-li kdo kdo smrt na pomoc, když cítí velké bolesti, svědčí to spíše o selhání jeho rozumu než o dobře uváženém rozhodnutí. René Descartes
Četba dobrých knih je jako hovory s těmi nejpočestnějšími lidmi z minulého století. René Descartes
Velké duše mají tak silné a mocné uvažování, že i když mají velké vášně, a dokonce často prudší, než u běžných lidí, jejich rozum zůstává stále pánem a působí, že jim i zármutky slouží a přispívají k dokonalé blaženosti jejich života. René Descartes
novější12další