Sigmund Freud

Sigmund Freud

* 06. května 1856
† 23. září 1939

Sigmund Freud byl známý lékař a psychiatr Habsburské monarchie. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • Sigmund Freud
   Psychoanalýza je lékařskou metodou používanou k léčbě nervově nemocných.
   Sigmund Freud #23751 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Slova byla původně kouzlem a ještě dnes si slovo zachovalo mnoho ze své dávné kouzelné síly.
   Sigmund Freud #23730 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Slovy může jeden člověk druhého učinit blaženým, anebo ho vehnal v zoufalství.
   Sigmund Freud #23550 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Studium snů je pro studium neuróz nejlepší průpravou.
   Sigmund Freud #23424 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Na většinu snů si vůbec nemůžeme vzpomenout, byly až na malé zlomky zapomenuty.
   Sigmund Freud #23366 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Slova vyvolávají afekty a jsou všeobecně používaným prostředkem k vzájemnému ovlivňování lidí.
   Sigmund Freud #23246 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Psychoanalýze se člověk může naučit především na sobě samém, studiem vlastní osobnosti.
   Sigmund Freud #23156 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Vaše vzdělání dalo vaší myšlenkové činnosti jistý směr.
   Sigmund Freud #23096 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Duševní pochody jsou samy o sobě nevědomé.
   Sigmund Freud #23073 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Kultura byla vytvořena pod tlakem životní tísně na útraty pudového uspokojení.
   Sigmund Freud #23003 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Vědomé duševní pochody jsou pouze jednotlivými projevy a složkami celkového duševního života.
   Sigmund Freud #22946 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Společnost nevěří, že by cokoli ohrožovalo její kulturu silněji než nebezpečí, které by pro ni vzešlo z osvobození sexuálních pudů a z jejich návratu k jejich původním cílům.
   Sigmund Freud #22914 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Co je psychologicky rovnocenné, může mít přesto praktický význam velmi rozmanitý.
   Sigmund Freud #22827 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Máme sklon pokládat za nesprávné to, co se nám nelíbí, a pak už je lehké najít proti tomu argumenty.
   Sigmund Freud #22781 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Člověk na procházce si stěží uvědomuje, kam jde, a přece se drží správné cesty.
   Sigmund Freud #22742 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Při zkoumání snu si nemůžeme být jisti nakonec ani svým předmětem.
   Sigmund Freud #22677 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Duševní život je shromaždištěm a zápasištěm protichůdných tendencí.
   Sigmund Freud #22668 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Odrazy myšlenek zamlžují nový vjem.
   Sigmund Freud #22654 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Mnohé výkony se nejlépe daří zejména tehdy, když nejsou předmětem obzvláště velké pozornosti.
   Sigmund Freud #22632 Úvod do psychoanalýzy
  • Sigmund Freud
   Nemůžeme věcem jejich vlastnosti předepisovat.
   Sigmund Freud #22619 Úvod do psychoanalýzy
  1 2 3 4 5 6 7 8 »