Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský citáty

* 28. března 1592 - † 15. listopadu 1670

Komenský, Jan Amos

Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice.


S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost.
Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.
(Omnia sponte fluant, absint violencia rebus.)
Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.
Není dobré zoufat si nad pokrokem.
Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.
Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.
Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím.
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Čemukoli vyučuješ, hleď aby jasná pravda byla.
Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.
Neznámému nejinak než pomocí něčeho známého učí se.
Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy