Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

* 28. března 1592
† 15. listopadu 1670

Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Jan Amos Komenský
   Marnost, marnost, marnost jest všecko, cožkoli ty nejsi, Bůh můj.
   Jan Amos Komenský #16966
  • Jan Amos Komenský
   Dej Bohu čest, že on něčemu víc rozumí, než ty.
   Jan Amos Komenský #16948
  • Jan Amos Komenský
   Svět nic není než změt.
   Jan Amos Komenský #16924
  • Jan Amos Komenský
   Nedařením svým častokrát sami vinni býváme, nedověrou svou.
   Jan Amos Komenský #16908
  • Jan Amos Komenský
   Kdo lépe umí trpěti, ten má lepší pokoj.
   Jan Amos Komenský #16895
  • Jan Amos Komenský
   Kdo chce moudrým býti, ten buď bláznem, aby učiněn byl moudrým. Poněvadž Bůh moudré světa lapá v moudrosti jejich; a naduté uměním dává v převrácenost smyslu.
   Jan Amos Komenský #16881
  • Jan Amos Komenský
   Má-li kdo co, má pro sebe, jiní záwistí nebo nouzí a nedostatkem chřadnou.
   Jan Amos Komenský #16847
  • Jan Amos Komenský
   Slavnější jest Bůh, než všeho světa vzácnost a sláva.
   Jan Amos Komenský #16810
  • Jan Amos Komenský
   Každý sobě rozumem svým sám vybírá, jak co chce míti, a nejde-li mu to tak, hněvá se, zpouzí, repce, pysky hryze.
   Jan Amos Komenský #16788
  • Jan Amos Komenský
   Vždycky jest v světě něco minulého, něco přítomného, něco budoucího.
   Jan Amos Komenský #16772
  • Jan Amos Komenský
   Když se cizí roub do stromu štípí a ujme se a vyroste, nese ovotce, ne jaké by kořen chtěl, než jakého přirození sám jest.
   Jan Amos Komenský #16741
  • Jan Amos Komenský
   Bohu se nám věřiti chce potud, pokudž pěstmi makati můžeme.
   Jan Amos Komenský #16737
  • Jan Amos Komenský
   Žádné naprosto divoké šelmy tak s sebou nezacháejí, jako lidé s lidmi.
   Jan Amos Komenský #16721
  • Jan Amos Komenský
   Často kdo se přítelem dělá, nepřítel jest; rádce zrádce, vůdce svůdce, ochránce okrádce, vrchnost prchlost a tyranství.
   Jan Amos Komenský #16701
  • Jan Amos Komenský
   Potřebí tu hluboké pokory, aby člověk svým mocem nic nepřipisoval, než sebe za prach a popel k rozdmýchání snadný a schopný držel.
   Jan Amos Komenský #16685
  • Jan Amos Komenský
   Co Bůh a co svět a jak všudy v světě jeden tvor druhým stojí, všecko pak Bohem.
   Jan Amos Komenský #16659
  • Jan Amos Komenský
   Bůh jest, tajná, ukrytá, smyslům nepochopitedlná bytnost, a však bez níž svět státi nemůže, ba ani se státi nemohl.
   Jan Amos Komenský #16656
  • Jan Amos Komenský
   Obloha s hvězdami dnem nocí se vůkol točí, i vítr sem tam chodě, okolky svými se navracuje.
   Jan Amos Komenský #16642
  • Jan Amos Komenský
   Co netopýři do toho, že papoušek má peří?
   Jan Amos Komenský #16589
  • Jan Amos Komenský
   Svět tento není nic než viditedlný stín neviditedlného.
   Jan Amos Komenský #16551
  1 2 3 4 »