Napoleon Hill

Napoleon Hill

* 26. října 1883
† 08. listopadu 1970

Napoleon Hill byl americký autor, který byl jedním z prvních producentů moderního žánru literatury věnované osobnímu úspěchu.
( Wikipedia )

 • Citáty - Životopis - Knihy
 • Život je šachovnice a vaším protihráčem je čas.
  Člověk, který nedokáže ovládnout sám sebe, nemůže nikdy ovládat druhé.
  Jednotlivec nemá dost zkušeností, vzdělání, vrozených schopností a znalostí, aby dokázal akumulovat veliký majetek bez spolupráce s ostatními lidmi.
  Kdybyste zkoumali životní osudy kohokoliv, kdo pozoruhodným způsobem vynikl, přijdete na to; že ovládá svou mysl a používá ji k dosažení konkrétních cílů. Bez toho není uspěch možný.
  Pamatujte si, že nevyhrává právník, který se nejlépe vyzná v právu, ale ten, kdo si svůj případ nejlépe připraví.
  Výskyt jakékoli destruktivní emoce v mysli dělá z člověka negativní osobnost, která odpuzuje lidi a často v nich budí nepřátelství.
  Hnací silou muže je touha zalíbit se ženě.
  Pověra je formou strachu. Je také známkou nevědomosti.
  Vaše mysl je vaším duchovním statkem!
  Nemáte absolutní kontrolu nad ničím kromě jediného, a tím jsou vaše myšlenky.
  Názory jsou tím nejlacinějším artiklem na světě. Každý má v zásobě kupu názorů, jen je předhodit někomu, kdo je vyslechne.
  Jak hmota, tak energie může být transformována, ale žádnou z nich nelze zničit.
  Lidská hrabivost je tak velká, že na ochranu před ní bylo třeba vydat všemožné zákony.
  Snít o bohatství může každý a také si o něm většina lidí nechává zdát, ale jen málokteří vědí, že pouze jasný plán a velká touha po bohatství jsou jedinými spolehlivými prostředky k jeho získání.
  Nadšení je nakažlivé a člověk, který jím plane a umí ho uplatňovat, je všude vítán.
  Všeuměl jen zřídka umí něco dobře. Upněte všechno své úsilí k jedinému cíli.
  Strach není ničím jiným než stavem mysli.
  Čas nebude nikdy "ten pravý". Začněte okamžitě.
  Moc v rukou těch, kteří jí nedosáhli postupně, bývá často zhoubná.
  Neloajálnost činí z člověka míň než zrnko prachu a přivádí na jeho hlavu opovržení, jež si právem zaslouží.
  1 2 3 4 5 6 »