Práce - citáty o práci

Sbírka citátů o práci a zaměstnání.


Práce vám dává smysl a účel, život je velmi prázdný bez ni.
Zaměstnání člověka má velký vliv na vyvinutí se jeho povahy.
Člověk má dělat to, co ho baví, i kdyby to byla jenom práce.
Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.
Práce ještě nikomu neutekla - ale také nikoho nedohnala.
Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat.
Pracujte raději dobře a zištně než špatně a nezištně.
Práce je mnohem zábavnější než zábava.
Mimořádné bohatství není nikdy výsledkem pouhé tvrdé práce!
Nikdo nemůže být úspěšný, jestliže se vysiluje prací, kterou nemá rád.
Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.
Lenost je strach před očekávanou prací.
Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.
Jeden odvážný čin vykoná více práce nežli tisíce brožurek.
Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat.
Mám zapotřebí pracovati, mám-li vydržeti svůj život.
Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké: stejně jako je nízké pracovat bez požitku.
Vaše pracovní prostředí je tak dobré, jako lidé okolo vás.
Na léčení svízelů je práce lepší než whisky.
Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon.