Matematika - Citáty o matematice

Matematika v citátech nejen od matematiků.

 • Matematika - Citáty o matematice
  • Gottlob Frege
   Každý dobrý matematik, je přinejmenším z poloviny filozof, a každý dobrý filozof je minimálně poloviční matematik.
   Gottlob Frege The Foundations of Mathematics
  • Transcendentální čísla, přesahují sílu algebraických metod.
   Leonhard Euler
  • Leonhard Euler
   V zájmu stručnosti budeme vždy reprezentovat toto číslo 2.718281828459 ... písmenem e.
  • Božská rovnováha řídí a umožňuje věčnou matematiku.
   Éliphas Lévi
  • Steven Weinberg
   Zdá se, že vesmír není možné popsat jiným jazykem, nežli tím matematickým.
  • Matematikové všech zemí, spojte se!
   Oldřich Mikulášek
  • Henri Poincaré
   Matematici nestudují předměty, nýbrž vztahy mezi nimi; je jim jedno, zda jsou tyto předměty nahrazeny jinými, pokud se nezmění vztahy. Nevšímají si hmoty, nýbrž pouze tvaru.
  • Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
   Johannes Kepler
  • Shakira
   Vždy jsem věděla, že jsem nesmírně kreativní. Recitovala jsem milostné básně, psala jsem příběhy a dostávala vynikajicí známky ve všech předmětech, s výjimkou matematiky.
  • Matematika - lov nekonečna v aktu.
   Stefan Napierski
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Člověk se podobá zlomku; čitatel říká, jaký vskutku je a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím nižší hodnotu má celý zlomek.
  • Velká čísla sama o sobě neznamenají důkaz vynikajícího pokroku matematiky, spíše naopak: jsou projevem prvních okouzlených exkurzí do neprobádané říše.
   Ludvík Souček
  • Napoleon Bonaparte
   Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.
  • Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.
   Immanuel Kant
  • Lev Davidovič Landau
   My matematici jsme všichni tak trochu blázni.
  • Fyzika se má k matematice tak, jako se má sex k masturbaci.
   Richard Feynman
  • Charles Aznavour
   Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
  • Matematika učí: nepřehlížejte nuly.
   Gabriel Laub
  • Martin Luther
   Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.
  • Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.
   Marcel Achard
  • 1 2 »