Matematika - Citáty o matematice

Matematika v citátech nejen od matematiků.


Každý dobrý matematik, je přinejmenším z poloviny filozof, a každý dobrý filozof je minimálně poloviční matematik.
Transcendentální čísla, přesahují sílu algebraických metod.
V zájmu stručnosti budeme vždy reprezentovat toto číslo 2.718281828459 ... písmenem e.
Božská rovnováha řídí a umožňuje věčnou matematiku.
Zdá se, že vesmír není možné popsat jiným jazykem, nežli tím matematickým.
Matematikové všech zemí, spojte se!
Matematici nestudují předměty, nýbrž vztahy mezi nimi; je jim jedno, zda jsou tyto předměty nahrazeny jinými, pokud se nezmění vztahy. Nevšímají si hmoty, nýbrž pouze tvaru.
Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
Vždy jsem věděla, že jsem nesmírně kreativní. Recitovala jsem milostné básně, psala jsem příběhy a dostávala vynikajicí známky ve všech předmětech, s výjimkou matematiky.
Matematika - lov nekonečna v aktu.
Člověk se podobá zlomku; čitatel říká, jaký vskutku je a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím nižší hodnotu má celý zlomek.
Velká čísla sama o sobě neznamenají důkaz vynikajícího pokroku matematiky, spíše naopak: jsou projevem prvních okouzlených exkurzí do neprobádané říše.
Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.
Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.
My matematici jsme všichni tak trochu blázni.
Fyzika se má k matematice tak, jako se má sex k masturbaci.
Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
Matematika učí: nepřehlížejte nuly.
Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.
Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.