Matematika - Citáty o matematice

Matematika v citátech nejen od matematiků.

 • Matematika - Citáty o matematice
  • Eugene Wigner
   Mimořádná užitečnost matematiky v přírodních vědách téměř hraničí s mystickou záhadou a… Nemá žádné racionální vysvětlení.
  • Hudba není matematika. Je to věda.
   Bruno Mars
  • Kurt Gödel
   Formule ϕ je pravdivá v teorii T, platí-li v každém modelu v teorie T.
   Kurt Gödel Gödelova věta o úplnosti
  • Každý dobrý matematik, je přinejmenším z poloviny filozof, a každý dobrý filozof je minimálně poloviční matematik.
   Gottlob Frege The Foundations of Mathematics
   Gottlob Frege
  • Leonhard Euler
   Transcendentální čísla, přesahují sílu algebraických metod.
  • V zájmu stručnosti budeme vždy reprezentovat toto číslo 2.718281828459 ... písmenem e.
   Leonhard Euler
  • Éliphas Lévi
   Božská rovnováha řídí a umožňuje věčnou matematiku.
  • Zdá se, že vesmír není možné popsat jiným jazykem, nežli tím matematickým.
   Steven Weinberg
  • Oldřich Mikulášek
   Matematikové všech zemí, spojte se!
  • Matematici nestudují předměty, nýbrž vztahy mezi nimi; je jim jedno, zda jsou tyto předměty nahrazeny jinými, pokud se nezmění vztahy. Nevšímají si hmoty, nýbrž pouze tvaru.
   Henri Poincaré
  • Johannes Kepler
   Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
  • Vždy jsem věděla, že jsem nesmírně kreativní. Recitovala jsem milostné básně, psala jsem příběhy a dostávala vynikajicí známky ve všech předmětech, s výjimkou matematiky.
   Shakira
  • Stefan Napierski
   Matematika - lov nekonečna v aktu.
  • Člověk se podobá zlomku; čitatel říká, jaký vskutku je a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím nižší hodnotu má celý zlomek.
   Lev Nikolajevič Tolstoj
  • Ludvík Souček
   Velká čísla sama o sobě neznamenají důkaz vynikajícího pokroku matematiky, spíše naopak: jsou projevem prvních okouzlených exkurzí do neprobádané říše.
  • Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.
   Napoleon Bonaparte
  • Immanuel Kant
   Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.
  • My matematici jsme všichni tak trochu blázni.
   Lev Davidovič Landau
  • Richard Feynman
   Fyzika se má k matematice tak, jako se má sex k masturbaci.
  • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
   Charles Aznavour
  • 1 2 »