Edgar Cayce

Edgar Cayce

* 18. března 1877
† 03. ledna 1945

Edgar Cayce byl americký jasnovidec, který údajně vlastnil schopnost odpovídat na otázky všeho druhu, jako například o léčení, reinkarnaci, válkách, Atlantidě, o budoucnosti, zatímco byl v tranzu. Po probuzení si nic nepamatoval, proto se mu přezdívá spící prorok.
( edgarcayce.org [EN] )

 • Citáty - Životopis
 • Štěstí je možné pouze za předpokladu, že vás touha po penězích nesvede na šikmou plochu.
  Meditace je naslouchání božskosti uvnitř.
  K dosažení svých cílů se pokoušejte znovu a znovu. Není důležité, jak často ztroskotáte.
  Nejen příroda, ale také člověk je podřízen principu relativity, protichůdnosti, duality, inverze a opačných poměrů.
  Měli byste vydělávat tolik peněz, kolik je možné, ovšem za předpokladu, že to nějakým způsobem přispěje k dobru vaší obce, země či světa.
  Vstup do sebe, neboť pouze v tichu můžeš naslouchat svému Otci.
  Medituj často, nenechej se ovládnout starostmi světa. Choď do přírody a uč se od ptáků, stromů, květin, včel - ti všichni zpívají píseň slávy svému Stvořiteli. Učiň to samé.
  Skutečná moudrost spočívá v jednání podepřeném správnou rozhodovací silou a na základě svobodné volby.
  Svého ducha zaměstnávejte povznášejícími myšlenkami. Nemarněte čas neplodnými ideovými průběhy.
  Špatné návyky jsou vašimi nejhoršími nepřáteli.
  Tělo a mysl se neprolínají v mozku, nýbrž v endokrinním systému.
  Vaše výdělečné metody byste měli držet v rozmezí vašeho idealismu. V opačném případě se může stát, že sice peníze získáte, ale nebudete šťastní.
  Zostřete sílu úsudku, přičemž důvěřujte duchovním zákonům.
  Správné návyky jsou vašimi nejlepšími přáteli.
  Nelze popřít, že duch má převahu nad všemi hmotnými pomocnými prostředky.
  Materiální úspěch spočívá v tom, že si můžeme opatřit všechny věci potřebné k životu.
  Meditace je v přítomnosti, čisté přítomnosti.
  Meditace je v přítomnosti, čisté přítomnosti.
  Endokrinní systém je schopen jeden druh energie měnit v jiný.
  Ve všech oblastech si osvojujte správné návyky.
  1 2 3 4 »