Strach - citáty o strachu

Sbírka citátů s tématem strach, citáty o strachu.


Strach, pochyby, nenávist už ochromily víc lidí než divoké šelmy.
Když se někoho bojíš, tak ho sice nenávidíš, ale nemůžeš si pomoct, abys na něho v jednom kuse nemyslel.
Možná že všichni ti, kdo říkají, že strašidla nejsou, mají jen strach to přiznat.
Strach je nepřítel lásky.
Závrať je konflikt mezi strachem z pádu a touhou k pádu.
Smrt není nepřítelem; život v neustálém strachu z ní ano.
Možná máte strach z potopení, ale nemyslete na to. Pokud na to budete myslet, tak se určitě potopíte.
Bolest a strach nejsou tak definitivní jako smrt.
Když se lidé chovají zbaběle, není to o úctě, ale o strachu.
Strach není reálný, jedná se o produkt myšlenek, které vytváříte.
Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.
Ať mě nenávidí, jen když se mne bojí.
Strach je emoce; a je zhola nemožné – dokonce fyzicky nemožné – udržet si nějakou emoci dlouhou dobu.
Chamtivost, stejně jako láska k pohodlí je druh strachu.
Lidská hloupost - a zvláště hloupost, které se v patách šíří strach - je snad bezmezná.
Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí.
Krása je strach, cokoliv budeme nazývat krásné, před tím se budeme třást.
Pokud vezmete svůj strach a rozmačkáte ho do něčeho užitečného, pak to nemá pocit, že to vyhrálo.
Přitažlivost filmu spočívá ve strachu ze smrti.
Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.