Strach - citáty o strachu

Sbírka citátů s tématem strach, citáty o strachu.


Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.
Ať mě nenávidí, jen když se mne bojí.
Strach je emoce; a je zhola nemožné – dokonce fyzicky nemožné – udržet si nějakou emoci dlouhou dobu.
Chamtivost, stejně jako láska k pohodlí je druh strachu.
Lidská hloupost - a zvláště hloupost, které se v patách šíří strach - je snad bezmezná.
Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí.
Krása je strach, cokoliv budeme nazývat krásné, před tím se budeme třást.
Pokud vezmete svůj strach a rozmačkáte ho do něčeho užitečného, pak to nemá pocit, že to vyhrálo.
Přitažlivost filmu spočívá ve strachu ze smrti.
Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.
Strach je nejpřísnější opravce.
Jako jsme do života lákání zcela iluzorním pudem k slasti, tak jsme v něm potom pevně drženi právě tak iluzorním strachem ze smrti.
I nebojácní mají strach, jen prostě skáčí dál.
Náboženství je nejhorší propagandistická strategie v politice. Dovolává se dogmant a trestů a nelze s ním diskutovat. Je to forma manipulace - je jedno jestli islám na východě nebo katolicismus zde, ale systém, který spoléhá na strach, je špatný.
Abnormální strach je důsledkem nekontrolované fantazie.
Podvědomí se vždy postará o reálné naplnění myšlenky vyvolávající strach.
Strach je největší nepřítel lidstva.
Člověk se rodí s dvěma druhy strachu - strachem z pádu a strachem z hrozivých zvuků.
Skromnost není nic jiného nežli strach před směšností.
Pověra je formou strachu. Je také známkou nevědomosti.