Svět je zrcadlo, jež odráží váš vztah k němu. Vadim Zeland
Nejsložitější je vyhrát sám nad sebou. Vadim Zeland
Vaše duše nemůže nic nechtít, to jenom vy nemáte sílu ji slyšet. Vadim Zeland
Svatý grál se nachází uvnitř vás – je to vějíř vaší duše. Vadim Zeland
Vaše duše není o nic horší než duše ostatních. Vadim Zeland
Nikdo není před neúspěchem pojištěn. Vadim Zeland
Člověk může s věkem nabýt materiálního blahobytu, ale to ho neudělá šťastnějším. Vadim Zeland
Jestliže o něčem sníte, avšak chybí vám odvaha si to dovolit, nezískáte to. Vadim Zeland
Kdybyste stonožce do detailu vysvětlili, jak má chodit, zmatete ji natolik, že se nedokáže hnout z místa. Vadim Zeland
Příroda neplýtvá energií nadarmo. Lidé chodí po nohou, a nikoli po uších. Vadim Zeland
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají. Vadim Zeland
V nepřítomnosti pocitu viny je zakletý klíč k vlastní důstojnosti. Vadim Zeland
Divoká příroda je dokonalejší než rozumný člověk. Vadim Zeland
Odplatou za pocit viny bude vždy trest. Vadim Zeland
Nesmělost má skrytý půvab. Vadim Zeland
Rozum si ničí osud sám svými nerozumnými činy. Vadim Zeland
Za pohrdání a pýchu se musí pykat. Vadim Zeland
Svět se stává tím horší, čím hůře o něm smýšlíte. Vadim Zeland
Čím větší důležitost cíli připisujete, tím menší je pravděpodobnost jeho dosažení. Vadim Zeland
Psychika člověka je sestrojena tak, že nejsilněji reaguje na negativní podněty. Vadim Zeland
novější12345další