Vadim Zeland

Vadim Zeland citáty

Zeland, Vadim

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.


Člověk netuší, že to, co si přeje, nemusí dobývat, nýbrž že to může zkrátka dostat.
Moudrý člověk na rozdíl od hlupáka své chyby přizná.
Za štěstí považujeme pouze to, co odpovídá našemu očekávání.
Rozum bez duše je stejně bezmocný jako duše bez rozumu.
Deprese je stav jednoty duše a rozumu, když je člověku zle.
Dostáváte to, co nechcete.
Do formování materiální reality vnáší svůj vklad každý organizmus.
Libovolný model představuje pouze samostatný aspekt projevu reality.
Přání se plní pouze v pohádkách.
Realita disponuje nekonečnou mnohotvárností forem projevu.
Život člověka stejně jako i každý jiný pohyb hmoty představuje řetězec příčin a následků.
Jakákoli teorie představuje pouze vymezený aspekt projevu mnohostranné reality.
V mikrosvětě se hmota může projevovat jako shluk energie.
Realita disponuje nekonečnou mnohotvárností forem projevu.
Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost.
Jediná svoboda, kterou disponujeme, je svoboda volby.
Člověk, jenž není obdařen úspěchem, běduje nad svým osudem.
Jestliže se člověk cítí tak uboze, churavě, připadá si šeredný a nešťastný, znamená to, že vinen je on sám.
Nevěřit a pochybovat je jedno a totéž.
Svobodu výběru má každý.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy