Jestliže o něčem sníte, avšak chybí vám odvaha si to dovolit, nezískáte to. Vadim Zeland
Kdybyste stonožce do detailu vysvětlili, jak má chodit, zmatete ji natolik, že se nedokáže hnout z místa. Vadim Zeland
Příroda neplýtvá energií nadarmo. Lidé chodí po nohou, a nikoli po uších. Vadim Zeland
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají. Vadim Zeland
V nepřítomnosti pocitu viny je zakletý klíč k vlastní důstojnosti. Vadim Zeland
Divoká příroda je dokonalejší než rozumný člověk. Vadim Zeland
Odplatou za pocit viny bude vždy trest. Vadim Zeland
Nesmělost má skrytý půvab. Vadim Zeland
Rozum si ničí osud sám svými nerozumnými činy. Vadim Zeland
Za pohrdání a pýchu se musí pykat. Vadim Zeland
Svět se stává tím horší, čím hůře o něm smýšlíte. Vadim Zeland
Čím větší důležitost cíli připisujete, tím menší je pravděpodobnost jeho dosažení. Vadim Zeland
Psychika člověka je sestrojena tak, že nejsilněji reaguje na negativní podněty. Vadim Zeland
Skutečně stojí za to naslouchat šelestu ranních hvězd. Vadim Zeland
Vaše možnosti jsou omezeny pouze vaším záměrem. Vadim Zeland
Nikdo nemá právo odsuzovat to, co nestvořil. Vadim Zeland
Jestliže něco aktivně nechcete, pak se to ve vašem životě objeví. Vadim Zeland
Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj. Vadim Zeland
Za štěstí se nemusí bojovat – člověku stačí, když si zkrátka vybere variantu podle svého srdce. Vadim Zeland
Okolnosti v životě člověka se formují nejen konkrétními činy, ale také charakterem jeho myšlenek. Vadim Zeland
novější1234další