Štěstí - citáty o štěstí

Sbírka citátů o štěstí


Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.
Naděje je záloha na štěstí.
Štěstí klepe jen jednou, neštěstí má mnohem více trpělivosti.
Štěstí roste na našich vlastních ohništích a nesmí být vybíráno v cizích zahradách.
Štěstí je skutečné, pouze je-li sdíleno.
Motýl i bublina i co se jim podobá mezi lidmi, ví o štěstí nejvíce.
Pokud nejsi šťastný, když jsi sám, nikdy nebudeš vědět jestli si někoho jiného vybíráš z lásky, nebo osamělosti.
Už včera jsme věděli, co potřebujeme ke štěstí. A stejně to zase odložíme na zítra.
Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Protože – jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní. Neboť šťastný touží kolem sebe vidět jen samé šťastné.
Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla, pokládali bychom voly za šťastné, když najdou k žrádlu vikev.
Naše štěstí závisí celou dobu na moudrosti.
Všechno co potřebujete pro štěstí je dobrá zbraň, dobrý kůň a dobrá žena.
Štěstí není vrchol.
Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.
Peníze jsou polovinou štěstí, druhou polovinou je mnoho peněz.
Uskladněné štěstí podléhá zkáze nejrychleji.
Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol.
Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí.
Štěstí dává bohatství jen dočasně, je to jako by ho člověku jen půjčilo, ale abychom byli skutečně šťastní, to závisí jen na naší vlaství vůli.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy