Citáty, databáze citátů

Největší databáze citátů na českém internetu, internetová sbírka citátů v češtině.
Pro přidání k oblíbeným stiskněte CTRL + D (přidat k oblíbeným).

Nové citáty denně, kromě neděle.

 • Nejnovější citáty (dnes přidáno: 0)
  • Jordan B. Peterson
   Pouhá neschopnost být krutý není ctnost.
   Jordan B. Peterson @jordanbpeterson Twitter
  • Žurnalistů je mnoho, je třeba je likvidovat.
   Miloš Zeman Návštěva Ruska 2017
   Miloš Zeman
  • Miloš Zeman
   Jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někde na úrovni Blbouna nejapného.
  • Dospěl jsem k názoru, že novináři jsou hyeny a že je zapotřebí je zničit ohněm a mečem.
   Miloš Zeman
  • Miloš Zeman
   Respekt považuji za žurnalistickou žumpu. A já se žumpami nezabývám.
  • Život spočívá v tom, co skutečně děláme. Co naše práce přináší druhým. To skutečné, hmatatelné, co je vidět za námi, ve skutečnosti naznačuje, co bude před námi.
   Petr Kellner
  • sv. Jan Maria Vianney
   Nikdy se neptejme, odkud pocházejí zkoušky: přicházejí od Boha. Protože je to On, kdo nám dává možnost, abychom Mu dokázali svoji lásku.
  • V tom záleží velká revoluce křesťanství: změnit bol v ovoce utrpení; ze zla učinit dobro. Vezmeme ďáblovi tuto zbraň..., a s ní dobudeme věčnost.
   sv. Jan Maria Vianney
  • sv. Jan Maria Vianney
   Zkoušky těch, které Bůh miluje, nejsou tresty, ale milosti. Nemáme myslet na práci, ale na mzdu.
  • Lidé nikdy nepovažují za tajemné, co jim slouží a prospívá, nýbrž jenom to, co jim škodí nebo je ohrožuje.
   Karel Čapek Válka s mloky
   Karel Čapek
  • Robert_Owen
   Vůle člověka nemá žádnou moc nad jeho názory.
  • První vlastností muže, který je povolán k nebezpečné cti vyučovat lid, je jeho svatý a bezúhonný život. Kdo má ve svém povolání jiné od hříchu vzdalovat, ten sám musí být největším nepřítelem hříchu. Komu jeho úřad ukládá vést jiné k dokonalosti, ten se má ve všem jevit jako vzor dokonalosti.
   sv. Jan Maria Vianney
  • Paul Ekman
   Emoce představují jádro našeho života.
   Paul Ekman Odhalené emoce
  • Řeč založena na problému útočí na morálku. Řeč založena na myšlence útočí na zvědavost.
   Chris Anderson Přednášejte jako na TEDu
   Chris Anderson
  • Paul Ekman
   Hněv nás motivuje, abychom se pokusili změnit svět.
   Paul Ekman Odhalené emoce
  • Když je popíšeme pojmy rozumu a představivosti, jeví se vědomé Já jako pouhá prázdnota. Dokonce i analogie se světlem selhává, neboť světlo je také objektem vědomí. Je to jako pokoušet se popsat zrcadlo pomocí tvarů a barev, které zrcadlí.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Albert Einstein
   Jak církve, tak univerzity – pokud plný své pravé poslání – slouží zušlechtění člověka.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
  • Jako rez ničí železo, tak kazí lenivost člověka.
   sv. Ignác z Loyoly
  • Albert Einstein
   Lež byla povýšena na politický nástroj.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
  • Společnost může být formována tak, aby existovala bez zločinu a bez chudoby.
   Robert_Owen
  • sv. Uršula Ledochówska
   Nejlepším lékem na nervy nejsou tabletky a prášky. Lékem na nervy, který je nejúčinnějším, je vybudovat v sobě ducha oběti.
  • Poslední chvíle je krapet daleko, ale určitě bude stát za to. Kdo to jenom říkal?
   Samuel Beckett Čekání na Godota
   Samuel Beckett
  • sv. Urszula Ledochówska
   Udělat ze sebe oběť... Není to jednoduché! Znamená to zříci se svého já: brát na sebe život neustálého posvěcování se pro druhé; brát na sebe s úsměvem na rtech každodenní kříže; živit v sobě z lásky k Ježíšovi lásku ke kříži.
  • Má-li se kultura udržet, musí být vzdělaností všech. Nemůžeme v klidu požívat darů naší civilizace ani plodů naší kultury, dokud kolem nás existují miliony a miliony ne-šťastných a nízkých bytostí, uměle udržovaných ve stavu animálním. 
   Karel Čapek Válka s mloky
   Karel Čapek
  • Henry Hazlitt
   Inflace je pouze obzvláště zákeřnou formou zdanění.
   Henry Hazlitt Ekonomie v jedné lekci
  • K proměně tvrdého srdce nejednou stačí mírné laskavé slovo.
   sv. Ignác z Loyoly
  • Blaise Pascal
   Lidská nespokojenost pramení z jedné věci: člověk neví, jak zůstat v klidu v místnosti.
  • Had, i kdyby byl zavřený v kleci, se nepřemění v holubici, ani trnka, i kdyby byla přesazená do vinice, nebude plodit hrozny.
   Chalíl Džibrán Blázen a jiné paraboly
   Chalíl Džibrán
  • sv. Uršula Ledochówska
   Pokora je kořenem všech ctností. Ctnost, která nevyrůstá z tohoto kořene, není ctností i kdyby dokonce v očích lidí byla za ctnost považována.
  • Matematika je obecně vzato především nástrojem k přemýšlení, nikoliv k počítání.
   Nassim Taleb Zrádná nahodilost
   Nassim Taleb
  • Robert_Owen
   Trénovat a vzdělávat nastupující generaci bude vždy prvním objektem společnosti, kterému budou podřízeni všichni ostatní.
  • Což to není krásná práce, spolupracovat s Kristem na spáse duší?
   sv. Uršula Ledochówska
  • Karel Čapek
   My lidé se přibližujeme Mlokům: žijeme víc v noci než ve dne.
   Karel Čapek Válka s mloky
  • Systémová dynamika tvrdí, že výsledky našich rozhodnutí nárn často přinášejí zklamání, protože přehlížíme důležité kauzální vztahy nebo protože si kauzalní vztahy vykládáme nesprávně, obvykle proto, že předpokládáme, že jsou lineární a vedou jedním směrem, zatímco ve skutečnosti jsou nelineární a vedou do mnoha směrů.
   Chris Anderson Přednášejte jako na TEDu
   Chris Anderson
  • sv. Uršula Ledochówska
   Buďte jako jasný paprsek slunce, který má pro každé stvoření teplo a světlo.
  • Pravým cílem člověka podle metafyzické nauky je realizace Svrchované totožnosti atmy a Brahmy, Já a nekonečna.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Atticus
   Zbláznila se do svých představ o něm a představy jsou nebezpečnými objekty lásky.
   Atticus Pravda o zazracich
  • Je úžasné, že nikdo nemusí čekat ani na okamžik, než začne zlepšovat svět.
   Anna Franková
  • Miroslav Kalousek
   Je bláhové se domnívat, že těžkopádnost a neakceschopnost státní správy spravíme jenom digitalizací.
   Miroslav Kalousek @kalousekm
  • Bojujme s virem, ne s lidmi.
   Tomio Okamura @tomio_cz
   Tomio Okamura
  • Mirek Topolánek
   Když začne Babiš mluvit o lidskosti, tak začínám mít o lidi opravdu strach. A to nejen o děti.
   Mirek Topolánek Twitter @MirekTopolanek
  • Od nařčení, která se nezakládají na pravdě, se můžeme více či méně snadno distancovat. Mnohem hůře se však distancujeme od žalob, kterými denně častujeme sami sebe.
   Martin Seligman
Výročí
Všechno nejlepší!
Životopisy autorů