Citáty o lásce

Nejkrásnější citáty o lásce, seznam citátů o lásce.


Láska je to co zbyde, když zamilovanost pomine.
Jenom jedna láska je stálá: nešťastná.
Vaše láska k bližnímu je vaše špatná láska k vám samým.
Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se.
Neztratíte poslušnost kvůli nedostatku lásky, ale ztratíte lásku, protože jste se nikdy nepokoušeli o poslušnost.
Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím. Vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.
Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti.
Láska může milujícím uškodit, je-li nadměrná.
I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého.
Láska je jako přesýpací hodiny a srdce se naplňuje, když se mozky vyprazdňují.
Nakonec si přejeme radost z dokonalého spojení s osobou, kterou milujeme.
Podstatou lásky je dobro.
V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Pokud zkoušku složíme, budeme navěky žít v lásce.
Nekonečná láska je všechno.
Láska je nejušlechtilejší slabost mysli.
Pravá láska chce dobro pro milovanou bytost.
Láska je neviditelná, vidíme ji jenom přicházet a odcházet.
Láska se dívá přes dalekohled, závist přes mikroskop.
Láska je něco přísnějšího a nádhernějšího než pouhá laskavost.
Přijímáme takovou lásku, o které si myslíme, že si ji zasloužíme.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy