Příroda - Citáty o přírodě

Sbírka citátů o přírodě..


Pravda je v přírodě a já to dokážu.
Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem.
Malovat podle přírody znamená vyloupnout charakter svého modelu.
Člověk je jedinou chybou přírody.
Skutečný index civilizace je, když jsou lidé více šetrnější k přírodě než musí být.
Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.
Sebeobrana je nejstarší zákon přírody.
Neexistuje žádné tajemství v přírodě, ale jsou zde tajemství v myšlenkách lidí.
Příroda žádá, aby děti byly dětmi, než se stanou dospělými lidmi.
Příroda je lhostejná k přežití lidského druhu, včetně Američanů.
Kdo má v lásce přírodu, k tomu promlouvá svým vlastním jazykem.
Trávník je příroda pod totalitní vládou.
To, co pozorujeme, není samotná příroda, ale příroda je vystavena naší metodě dotazování.
Příroda používá lidskou představivost, aby zvedla své dílo stvoření na ještě vyšší úroveň.
V přírodě existují síly nazvané Láska a Nenávist. Síla lásky působí na přitahování a nenávist na rozklad.
Příroda, to je především umění.
Když je člověk sám, začíná pozorovat a milovat přírodu.
Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti.
Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i duševními do té míry stejnými, že jsou si rovni.