Friedrich Nietzsche citáty

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Ve svém příteli měj svého nejlepšího nepřítele.
Kdo málo má majetku, tím méně je majetkem jiného.
Zdaž není lépe, dostati se do rukou vrahovi než do snů vilné ženy.
Žena málo se vyzná ve věcech cti.
Svou ženu však i nejlstivější kupuje v pytli.
Muž nechť se bojí ženy, která miluje: tu jest ochotna ke každé oběti a vše ostatní je pro ni bezcenné.
I Bůh má své peklo: tím jest jeho láska k lidem.
To raději už páchat zlo než myslit přikrčeně!
Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva!
Z hloubi duše miluji pouze život - a věru, nejvíce tehdy, když ho nenávidím!
Lidé si nejsou rovni.
Musíš-li sluhou býti, hledej, komu tvá služba nejlépe prospěje!
Jen kde je život, je také vůle: nikoli však vůle k životu, nýbrž - tak já tě tomu učím - vůle k moci!
Rozkazovati je těžší než poslouchati.
Ztracen budiž nám den, kdy ani jedinkráte se netančilo!
Často je více statečnosti v tom, když potlačíš svůj hněv a svého soka míjíš: proto, aby ses uchoval pro důstojnějšího nepřítele!
Nechej svět starati se o svět! Ani prstu proti němu nezvedej!
Je moudře zařízeno, že na světě mnoho věcí nelibě páchne.
I nejlepší člověk je cosi, co musí býti překonáno!
Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí.