Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

* 15. října 1844
† 25. srpna 1900

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
  • Friedrich Nietzsche
   Věděním se očišťuje tělo.
   Friedrich Nietzsche #16959
  • Friedrich Nietzsche
   Poznávající kráčí mezi lidmi, jako by byli zvířaty.
   Friedrich Nietzsche #16943
  • Friedrich Nietzsche
   Chtěl bych, aby se země otřásala v křečích, když spolu se spáří světec a husa.
   Friedrich Nietzsche #16927
  • Friedrich Nietzsche
   Buďte zdrženliví v přijímaní! Vyznamenávejte tím, že přijímáte!
   Friedrich Nietzsche #16891
  • Friedrich Nietzsche
   Muž nechť se bojí ženy, která nenávidí: neboť muž v hloubi své duše je pouze zlý, žena však je tam špatná.
   Friedrich Nietzsche #16877
  • Friedrich Nietzsche
   Bůh je mrtev; svým soucitem s lidmi zemřel.
   Friedrich Nietzsche #16861
  • Friedrich Nietzsche
   Křivé hodnoty a poblouzněná slova: to jsou pro smrtelníky nejstrašlivější obludy.
   Friedrich Nietzsche #16831
  • Friedrich Nietzsche
   Buďte nedůvěřiví ke všem, kdož mnoho mluví o své spravedlivosti!
   Friedrich Nietzsche #16791
  • Friedrich Nietzsche
   Čím já nejsem, tím, tím je mi Bůh i ctnost!
   Friedrich Nietzsche #16785
  • Friedrich Nietzsche
   je tolik velkých myšlenek, jež nečiní více, než činí měch: nadýmají a vyprazdňují.
   Friedrich Nietzsche #16763
  • Friedrich Nietzsche
   Často jsem snil o tom, že krásti je as ještě blaženější než bráti.
   Friedrich Nietzsche #16744
  • Friedrich Nietzsche
   Každá pravda je křivá, sám čas je kruh.
   Friedrich Nietzsche #16714
  • Friedrich Nietzsche
   Kdo mezi dobrými žije, toho soucit učí lhát.
   Friedrich Nietzsche #16698
  • Friedrich Nietzsche
   I na nejlepším je cosi, co působí hnus.
   Friedrich Nietzsche #16675
  • Friedrich Nietzsche
   Je nutné, abychom se naučili na sebe nehleděti, pak teprve mnoho uvidíme.
   Friedrich Nietzsche #16664
  • Friedrich Nietzsche
   Člověk totiž je nejlepší šelma.
   Friedrich Nietzsche #16645
  • Friedrich Nietzsche
   Škoda páchaná na dobrých je škoda nejškodlivější!
   Friedrich Nietzsche #16628
  • Friedrich Nietzsche
   Duše jsou stejně smrtelné jako těla.
   Friedrich Nietzsche #16604
  • Friedrich Nietzsche
   Člověku je třeba největšího jeho zla k jeho největšímu dobru.
   Friedrich Nietzsche #16601
  • Friedrich Nietzsche
   Ne samým chlebem živ je člověk, nýbrž i masem dobrých jehňat.
   Friedrich Nietzsche #16586
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »