Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche citáty

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Bezzubá ústa již nemají práva na každou pravdu.
Kdo má cíl a dědice, chce smrti své v pravý čas pro cíl a dědice.
Mnoho lidí umírá příliš pozdě, a někteří příliš záhy.
I nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost.
Lépe než muž rozumí dětem žena, ale muž je více dítětem nežli žena.
Nejhorší nepřítel, s kterým se můžeš setkati, budeš vždy sám sobě.
Kdo hledá, sám se lehce ztratí. Každé osamocení jest provinění.
Vaše láska k bližnímu je vaše špatná láska k vám samým.
Nejsi kamenem, ale již tě vyhlodalo množství krůpějí.
Příliš dlouho skrýval se v ženě otrok a tyran. Proto žena posud není schopna přátelství: zná pouze lásku.
Často sedí na trůně bahno - a často též trůn na bahně.
Na kolena neklesají jen ti, kďož mají dlouhé uši a krátký zrak!
Vzpoura - toť vznešenost otroků.
Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže - a cokoli má, ukradl.
Leckterá duše nebude nikdy odkryta, ledaže dříve bude vynalezena.
Vaše práce budiž bojem, váš mír budiž vítězstvím!
Ve zlobě se setká zpupný a slaboch. A nerozumějí si.
Může mlčet a tiše sedět, jen kdo má šíp a luk: kdo nemá, vadí se a breptá.
Člověk je jako strom. Čím více chce do výše a jasu, tím silněji tíhnou jeho kořeny do země dolů, do temna, do hlubin do zla.
Je vždy něco bláznovství v lásce. Ale také vždy něco rozumu v bláznovství.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy