Bůh - Citáty o Bohu

Sbírka citátů na téma Bůh.


Bohové, ďáblové i lidé, všichni se chovají stejně.
Pokud mluvíte s Bohem, tak se modlíte. Pokud Bůh mluví s vámi, máte schizofrenii.
Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.
První doušek ze šálku přírodních věd vás přivede k ateismu, ale na dně šálku čeká Bůh.
Ve skutečnosti nás Bůh nepozoruje zvenku, ale zevnitř.
Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.
Věřím, že pokud si podržíte svoji víru, udržíte správný postoj, vděk i důvěru, uvidíte, že Bůh otevře nové dveře.
Kdysi duch byl bohem, pak se stal člověkem.
Bůh, láska, vlast! A to jedině vede k šťastnému cíli!
Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní.
Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
Svět byl stvořen kvůli bohům a lidem.
Bůh nedělá nic, není zaneprázdněn žádným zaměstnáním, nepomýšlí na žádná díla, nýbrž raduje se z vlastní moudrosti a ctnosti a má na věčné časy zajištěny největší rozkoše.
Bůh je vše řídící živá síla.
A zdaž by neměl duch vše věděti, kdyby byl bohem?
Bůh je radost, a když se odevzdáš Bohu, odevzdáš se radosti.
Bohové se nestarají o věci lidské.
Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě.
Bůh může existovat, ale věda umí vysvětlit vesmír bez nutnosti tvůrce.
Boží syn nemůže být pravým Bohem, protože byl zplozen a Bůh je neplozený.