Bůh - Citáty o Bohu

Sbírka citátů na téma Bůh.


Bůh je skutečnost.
Neexistuje nevyléčitelné - Bůh je největší lékař!
Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami.
Bůh nikdy neopravuje své chyby.
Bohové jednou rukou dávají a druhou berou.
Ďábel je poznání a Bůh je rovněž poznání.
Ještě snesu, když nějaký politik tvrdí, že musíme jít a zabíjet lidi, ale od Boha to nesnesu. Ten by měl mít víc rozumu.
Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.
Bohové, ďáblové i lidé, všichni se chovají stejně.
Pokud mluvíte s Bohem, tak se modlíte. Pokud Bůh mluví s vámi, máte schizofrenii.
Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.
První doušek ze šálku přírodních věd vás přivede k ateismu, ale na dně šálku čeká Bůh.
Ve skutečnosti nás Bůh nepozoruje zvenku, ale zevnitř.
Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.
Věřím, že pokud si podržíte svoji víru, udržíte správný postoj, vděk i důvěru, uvidíte, že Bůh otevře nové dveře.
Kdysi duch byl bohem, pak se stal člověkem.
Bůh, láska, vlast! A to jedině vede k šťastnému cíli!
Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní.
Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
Svět byl stvořen kvůli bohům a lidem.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy