Historie - Citáty o historii

Seznam citátů zmiňující téma historie.


Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni k tomu, aby ji opakovali.
Budu se zodpovídat pouze před Bohem a před dějinami.
Vše co víme o historii je, že vítězové říkají jaká je.
Bohyně dějin shlíží na zemi.
Historie se opakuje – snad proto už ji nikdo neposlouchá.
Historie je propaganda vítězů.
Nevytváříme historii a kulturu, jednoduše se objevíme a nikoliv z vlastní vůle.
Podívejte se na historii, není to popis druhu žijícího v míru.
Historie všech dosud existujících společností je historií třídních bojů.
My nevytváříme historii, my jsme tvořeni dějinami.
Lidé jsou uvězněni v historii a historie je uvězněna v lidech.
Pokud zkoumáme dějiny, tak nacházíme spoustu měn, které se honosí titulem a hodností, ale za leskem se skrývá jen prázdnota.
Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva!
Každý vyšší národ, stejně jako jednotlivec, má temný pud učinit ze své historie napínavý román; zakrňuje, nedaří-li se to.
Buď moudrý a dej se varovat dějinami.
Uklidňující věc na historii je, že se neustále opakuje.
Pohled na Jeruzalém je historie světa, dokonce více, je to historie země i nebe.
Šachy mají svůj vlastní výklenek v lidské historii.
Žádná postava na pomezí historie a mytologie nezpůsobila větší plýtvání časem historiků než král Artuš.
Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy