Lev Nikolajevič Tolstoj

Lev Nikolajevič Tolstoj

* 09. září 1828
† 20. listopadu 1910

Lev Nikolajevič Tolstoj, rusky Лев Николаевич Толстой byl ruský spisovatel a filozof.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.
  Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.
  Úctu si lidé vymysleli, aby maskovali prázdnotu tam, kde by měla být láska.
  Snažte se poznati své síly. Poznáváte-li je, nebojte se podceňovati, ale spíše přeceňovati.
  Je těžké milovat ženu a zároveň dělat něco rozumného.
  Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.
  Člověk se podobá zlomku; čitatel říká, jaký vskutku je a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím nižší hodnotu má celý zlomek.
  Člověk nemůže ničím vládnout, dokud má strach ze smrti. Kdo se jí však nebojí, tomu patří všechno.
  V nesmrtelnost nevěří, pouze ten, kdo doposud vážně nepřemýšlel o smrti.
  Tvrdit, že můžeme milovat jednu osobu po celý život je totéž jako tvrdit, že jedna svíce vydrží hořet pokud jste živ.
  Prožil jsem toho hodně a myslím si teď, že již vím, co je třeba pro štěstí. Tichý život v ústraní na venkově, s možností být užitečný lidem, pro které je snadné konat dobro a kteří nejsou zvyklí na to, že by je někdo konal pro ně; potom pracovat a zabývat se něčím, o čem lze doufat, že to je k nějakému užitku, potom odpočinek, příroda, knihy, hudba, láska k bližnímu- taková je moje představa štěstí. A potom, k tomu všemu, mít tebe za družku a děti - je snad něco víc, po čem může toužit srdce muže?
  Odsuzovat druhé je vždy nesprávné, neboť nikdo nemůže nikdy vědět, co se odehrávalo a co se odehrává v duši druhého člověka.
  Upravovat život jiným lidem ti připadá lehké, vždyť když ho upravíš špatně, nebude zle tobě, ale jim.
  Utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu jak fyzického, tak duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, neboť samo utrpení působí vzrůst.
  Lidé nežijí tím, že se o sebe starají, ale tím, že je v nich láska.
  Ze všech věcí, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíce dobra.
  Hovoř jen o tom, co je ti jasné.
  Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.
  Člověk musí bojovat, aby žil lépe.
  Nevěřte slovům, svým, ani cizí,. Věřte jen svým i cizím skutkům.
  1 2 3 4 »