Citáty, databáze citátů

Největší databáze citátů na českém internetu, internetová sbírka citátů v češtině.
Pro přidání k oblíbeným stiskněte CTRL + D (přidat k oblíbeným).

Nové citáty denně, kromě neděle.

 • Nejnovější citáty (dnes přidáno: 10)
  • Ladislav Fuks
   Svatba je posvátný obřad, tak posvátný obřad se má konat jen jednou v životě. Je to něco podobného jako prohlášení za mrtvého, nejodpovědnější a nejvznešenější úřední akt, který se na tomto světě koná, anebo jako pohřeb, který se také koná v životě jen jednou.
   Ladislav Fuks Spalovač mrtvol
  • Dvě věci naplňují mou duši věčně novým a ustavičně vzrůstajícím obdivem a úctou, čím častěji se jimi v myšlenkách obírám: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.
   Immanuel Kant
  • Jorge L. Borges
   Světové dějiny nejsou nic víc než různé odstíny několika málo metafor.
  • Co děláme, je důležitější, než to, co máme na jazyku.
   Robert Fulghum Vše co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v MŠ
   Robert Fulghum
  • George Orwell
   Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
   George Orwell Farma zvířat
  • Boží slovo či Logos si nesmíme plést se specificky formulovanými významy psané a mluvené řeči.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   V historii byli nábožensky nejsvárlivější židé, křesťané a muslimové, a to hlavně pro svou nadměrnou závislost na autoritě svatých písem a pro relativní zanedbávání neslovních forem uctívání.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Není podstatný rozdíl mezi zenbuddhisty, sufiji, vedantisty a blaženě mlčícími trapisty.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Robert Fulghum
   Když spím, nepůsobím nikomu jinému potíže ani bolest a je to ekologicky šetrná činnost.
   Robert Fulghum Už hořela, když jsem si do ní lehal
  • Na kolenou vychovávají svaté matky své děti.
   sv. Uršula Ledochówska
  • Diderot
   Je lépe se opotřebovat než zrezivět.
  • Je-li Bůh všemohoucí a věčný v metafyzickém smyslu, pak jak může být nezodpovědný za původ zla?
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Zdá se, že ani věřící ani nevěřící si nejsou vědomi toho, že náboženství má povahu analogie.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Nebe se zdá být nad námi, ale ve skutečnosti žijeme v jeho středu.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Je přesnější říkat, že intelektuální poznání se spíše realizuje než dosahuje, neboť pojem "realizace" v sobě zahrnuje objevení něčeho, co je již přítomno, nebo co je darováno.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Slova boží se velmi liší od lidských a jediné obsáhne víc, než by rozum náš dovedl tak rychle postihnout.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Sv. Terezie z Avily
   Ó, Bože, jaká jsou to trápení vnitřní i vnější, kterými člověk trpí dříve než vejde do sedmé komnaty!
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Kde je pokora, tam je člověku spíše trapno, slyší-li vlastní chválu.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Alan Watts
   Rozum je schopnost generalizovat z jednotlivostí.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Význam slova intelekt byl degradován stejným způsobem jako význam slova "metafyzika".
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Čínská klasická kniha, známá jako Tao Te King se může číst rovnocenně jako příručka metafyziky, přírodní filosofie, státnictví či vedení osobního života.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Bolí nás někdy celé tělo, je-li však přitom hlava zdráva, nerozbolí se z toho hlava, že bolí tělo.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Sv. Terezie z Avily
   Ó, slepoto lidská! Kdy jen, kdy bude sňata pozemská ta rouška z našich očí?
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Často se duši zároveň se slovy naznačí beze slov víc, než slova obsáhnou.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Alan Watts
   Naděje, že moderní svět, takový jaký jej nyní známe, nalezne vůbec někdy princip jednoty, je vskutku krajně malá.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Existuje snad lidstvo jen proto, aby si sloužilo, a je-li tomu tak, k čemu si má sloužit?
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Moderní protestantismus se stal tak mlhavým, nejistým a zmateným ve věcech nauky, že jeho jediným poutem a také jeho jediným učením je morálka, založena na vnějším napodobování osobního chování Ježíšova.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Bezprostřední nebezpečí čistě technologického pokroku je dostatečně zjevné v podobě atomové bomby a nemusí být dále zdůrazňováno.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Myšlení je svobodné, aby odhalovalo realitu, aby přišlo na to, co člověk vlastně je.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Svoboda myšlení není sama o sobě cílem, a když se o ni usiluje jen pro ni samotnou, končí naprostým chaosem.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Sv. Terezie z Avily
   Ačkoliv se tu pojednává jen o sedmi komnatách, přece je při každé nahoře i dole a po stranách mnoho jiných místností s krásnými zahradami a studánkami a s bludišti a s věcmi tak rozkošnými, že zatoužíte rozplynout se ve chválách na velikého Boha, který ten hrad stvořil podle svého obrazu a podobenství.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Jest ovšem pravda, že se vlastními silami nedostanete do všech komnat, i kdyby se vám zdálo, že síly ty jsou značné, nestačí, nepovolá-li vás Pán hradu sám.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Alan Watts
   Člověk je od přirozenosti filosofem a nemůže být jiný.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Lidská biologická jednota je pouze jednotou nástrojů.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Aby si člověk vytvořil názor, že jeho potřeby jsou čistě biologické, musí filosofovat.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Nevím, jestli chci, aby si mě lidé pamatovali.
   Karel Komárek
  • Radovan Vítek
   Cena půdy poroste, u nás je zatím stále nízká.
  • Monroeova doktrína je i po osmdesáti letech stále platná a základem americké zahraniční politiky.
   Theodore Roosevelt Projev v Chicagu 1903
   Theodore Roosevelt
  • Jan Patočka
   Jsme zvyklí zneužívat slov, takže degradují k svému nejvyšeptalejšímu významu a stanou se v oběhu plíšky bez ražby.
   Jan Patočka Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích
  • Chtěla bych v republice podnikání bez papírování.
   Alena Schillerová
  • James Keller
   Nenaříkej nad temnotou ve světě, hleď raději rozsvítit světlo.
  • Není nám dovoleno zoufat, protože Bůh je milosrdný; není nám dovoleno setrvávat ve špatnosti, protože Bůh je spravedlivý.
   sv. Jan Zlatoústý
Výročí
Všechno nejlepší!
Životopisy autorů