Joseph Murphy

Joseph Murphy

* 20. května 1898
† 16. prosince 1981

Joseph Murphy byl irský spisovatel a průkopník pozitivního myšlení.
( Wikipedia [EN] )

 • Citáty | Životopis
 • Člověk je otrokem zvyku.
  Kdo vidí jasně před sebou svůj cíl, musí pouze silou svého přání získat prostředky pro jeho uskutečnění.
  Odpouštět druhým - to je neodmyslitelný předpoklad vlastního tělesného a duševního zdraví.
  Produkty vaší fantazie mají stejně skutečnou existenci jako kterákoli část vašeho těla.
  Jak myslíme a cítíme, takoví jsme.
  Myšlenka je příčinou a reakce podvědomí účinkem.
  Jste neomezeným pánem své duše, či jakkoli již podvědomí nazveme, i pánem svého osudu.
  Co si horoucně přejete, to se vám a pro vás splní!
  Na cokoli myslíte, tím jste a to činíte v každé vteřině svého života.
  Harmonie části je harmonií celku, neboť celek je přítomný v části a část v celku.
  Dietou a sportem si nikdo věčné mládí nezachová. Jak člověk myslí, takový je.
  Kdo zraňuje sebevědomí a sebeúctu druhého, nikdy v něm nezíská přítele.
  Mějte radost z úspěchu, výhry nebo povýšení svého kolegy. Takové smýšlení otevírá brány k vlastnímu štěstí.
  Abnormální strach je důsledkem nekontrolované fantazie.
  Pocit zklamání je pouze důsledek nesplněných přání.
  Každá myšlenka je příčinou a každá vnitřní nebo vnější okolnost účinkem.
  Všechno pochopit znamená všechno odpustit.
  Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou.
  Vyslyšení modlitby není v podstatě nic jiného než uskutečnění určitých přání srdce.
  Vaše nitro skrývá nevyčerpatelnou pokladnici. Obraťte svůj pohled dovnitř a dočkáte se splnění přání svého srdce!
  1 2 3 4 5 »