Joseph Murphy

Joseph Murphy citáty

* 20. května 1898 - † 16. prosince 1981

Murphy, Joseph

Joseph Murphy byl irský spisovatel a průkopník pozitivního myšlení.


Člověk je otrokem zvyku.
Kdo vidí jasně před sebou svůj cíl, musí pouze silou svého přání získat prostředky pro jeho uskutečnění.
Odpouštět druhým - to je neodmyslitelný předpoklad vlastního tělesného a duševního zdraví.
Produkty vaší fantazie mají stejně skutečnou existenci jako kterákoli část vašeho těla.
Jak myslíme a cítíme, takoví jsme.
Myšlenka je příčinou a reakce podvědomí účinkem.
Jste neomezeným pánem své duše, či jakkoli již podvědomí nazveme, i pánem svého osudu.
Co si horoucně přejete, to se vám a pro vás splní!
Na cokoli myslíte, tím jste a to činíte v každé vteřině svého života.
Harmonie části je harmonií celku, neboť celek je přítomný v části a část v celku.
Dietou a sportem si nikdo věčné mládí nezachová. Jak člověk myslí, takový je.
Kdo zraňuje sebevědomí a sebeúctu druhého, nikdy v něm nezíská přítele.
Mějte radost z úspěchu, výhry nebo povýšení svého kolegy. Takové smýšlení otevírá brány k vlastnímu štěstí.
Abnormální strach je důsledkem nekontrolované fantazie.
Pocit zklamání je pouze důsledek nesplněných přání.
Každá myšlenka je příčinou a každá vnitřní nebo vnější okolnost účinkem.
Všechno pochopit znamená všechno odpustit.
Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou.
Vyslyšení modlitby není v podstatě nic jiného než uskutečnění určitých přání srdce.
Vaše nitro skrývá nevyčerpatelnou pokladnici. Obraťte svůj pohled dovnitř a dočkáte se splnění přání svého srdce!