Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

* 15. srpna 1769
† 05. května 1821

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
  • Napoleon
   Je jenom jeden důležitý řečnický obrat, a to opakování.
   Napoleon #22303
  • Napoleon Bonaparte
   Skončil jsem tažení ve Vendée tím, že jsem se stal katolíkem; stav se muslimem, uchytil jsem se v Egyptě a tím, že jsem se stal ultramontánním, získal jsem italské kněžstvo. Kdybych vládl Židům, obnovil bych Šalamounův chrám.
   Napoleon Bonaparte #21943
  • Napoleon Bonaparte
   Samotný velitel chápe ve válce význam některých věcí. On sám ze své vůle a nadhledu dokáže zdolat a překonat všechny obtíže.
   Napoleon Bonaparte #16562
  • Napoleon Bonaparte
   Představovat si, že je možné uskutečnit velké vojenské činy bez boje, znamená pouze prázdně snít.
   Napoleon Bonaparte #15733
  • Napoleon Bonaparte
   Chvála z úst nepřítele vyvolává podezření; nemůže lichotit čestnému muži, pokud nepřijde až po zastavení nepřátelství.
   Napoleon Bonaparte #15724
  • Napoleon Bonaparte
   Nevyhnutelný konec vícera náčelníků: se rozplynou a zmizí.
   Napoleon Bonaparte #15670
  • Napoleon Bonaparte
   Skutečný charakter vždycky vyjde najevo v krizových okamžicích. Existují spáči, jejichž probuzení je děsivé.
   Napoleon Bonaparte #15624
  • Napoleon Bonaparte
   Začneš-li dobývat Vídeň - zaber Vídeň.
   Napoleon Bonaparte #15514
  • Napoleon Bonaparte
   Velké bitvy vyhrává dělostřelectvo.
   Napoleon Bonaparte #15478
  • Napoleon Bonaparte
   Válečná taktika je jednoduchá, všechno hraje. Nemá prázdná místa; všechno má smysl; ideologie do ní nezasahuje.
   Napoleon Bonaparte #15345
  • Napoleon Bonaparte
   Kdybych si musel vybrat náboženství, tak slunce jako univerzální dárce života by byl můj bůh.
   Napoleon Bonaparte #12889
  • Napoleon Bonaparte
   Vojáci nesmí být nikdy svědky diskusí velitelů.
   Napoleon Bonaparte #11606 1805
  • Napoleon
   Kdo se bojí, že přijde o své dobré jméno, určitě ho ztratí.
   Napoleon #11604 1797
  • Napoleon Bonaparte
   Mým úkolem je uspět, což se mi daří. Svými činy vytvářím svou Iliadu, vytvářím ji den za dnem.
   Napoleon Bonaparte #11584
  • Napoleon Bonaparte
   Ten, kdo dává přednost smrti před potupou, si zachrání život a bude žít ve cti, avšak ten, jenž dává přednost životu, zemře v hanbě.
   Napoleon Bonaparte #11573
  • Napoleon Bonaparte
   Není hanbou být poražen mojí armádou.
   Napoleon Bonaparte #11571
  • Napoleon Bonaparte
   Kde je stát slabý, vládne armáda.
   Napoleon Bonaparte #11562
  • Napoleon Bonaparte
   Branná vojenská povinnost je vitalitou národa, purifikací jeho morálky a reálným základem všech jeho vlastností.
   Napoleon Bonaparte #11553
  • Napoleon Bonaparte
   Krajina je posetá mrtvými a raněnými. To není příjemná tvář války. Člověk trpí a duše je stísněná, když vidí tolik trpících.
   Napoleon Bonaparte #11546
  • Napoleon Bonaparte
   Mezi bitvou vyhranou a prohranou je ohromná vzdálenost a v ní leží celé císařství.
   Napoleon Bonaparte #11534
  1 2 3 4 5 6 7 »