Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

* 15. srpna 1769
† 05. května 1821

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.
( Wikipedia )

 • Citáty - Životopis
 • Představovat si, že je možné uskutečnit velké vojenské činy bez boje, znamená pouze prázdně snít.
  Chvála z úst nepřítele vyvolává podezření; nemůže lichotit čestnému muži, pokud nepřijde až po zastavení nepřátelství.
  Nevyhnutelný konec vícera náčelníků: se rozplynou a zmizí.
  Skutečný charakter vždycky vyjde najevo v krizových okamžicích. Existují spáči, jejichž probuzení je děsivé.
  Začneš-li dobývat Vídeň - zaber Vídeň.
  Velké bitvy vyhrává dělostřelectvo.
  Válečná taktika je jednoduchá, všechno hraje. Nemá prázdná místa; všechno má smysl; ideologie do ní nezasahuje.
  Kdybych si musel vybrat náboženství, tak slunce jako univerzální dárce života by byl můj bůh.
  Vojáci nesmí být nikdy svědky diskusí velitelů.
  Kdo se bojí, že přijde o své dobré jméno, určitě ho ztratí.
  Mým úkolem je uspět, což se mi daří. Svými činy vytvářím svou Iliadu, vytvářím ji den za dnem.
  Ten, kdo dává přednost smrti před potupou, si zachrání život a bude žít ve cti, avšak ten, jenž dává přednost životu, zemře v hanbě.
  Není hanbou být poražen mojí armádou.
  Kde je stát slabý, vládne armáda.
  Branná vojenská povinnost je vitalitou národa, purifikací jeho morálky a reálným základem všech jeho vlastností.
  Krajina je posetá mrtvými a raněnými. To není příjemná tvář války. Člověk trpí a duše je stísněná, když vidí tolik trpících.
  Mezi bitvou vyhranou a prohranou je ohromná vzdálenost a v ní leží celé císařství.
  Až budoucnost nám poví, zda by pro blaho Francie nebylo lepší, kdybych já a Rousseau nikdy nežil.
  Přijdu do Paříže neočekávaně. Mým úmyslem je nemít ani vítězného oblouku, ani jakýchkoli obřadů. Mám příliš dobré mínění o sobě, abych si nějak vážil takových titěrností.
  (1800, po bitvě u Marenga)
  Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát.
  1 2 3 4 5 6 »