Konfucius

Konfucius

* 551 př. n. l.
† 479 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z úcty harmonie a pokory. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.
( Wikiquote )

 • Citáty - Životopis
 • I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.
  Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.
  Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.
  Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.
  Kde je vzdělání, tam nejsou třídní rozdíly.
  Přemoci zlé návyky je možné jen dnes, ne zítra.
  Je lehké být bohatý a nebýt pyšný. Těžké je být chudý a nebýt bručoun.
  Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt?
  Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.
  Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí.
  Skutečnou chybou je chybu nenapravit.
  Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit; když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe.
  Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi.
  Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným.
  Chyby každého člověka ukazují, kam patří.
  Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.
  Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
  Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.
  Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě.
  To, že vám někdo ublížil nebo vás okradl, není tak zlé, ledaže si to pamatujete.
  1 2 3 »