Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Konfucius
Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy. Konfucius
Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě. Konfucius
To, že vám někdo ublížil nebo vás okradl, není tak zlé, ledaže si to pamatujete. Konfucius
Vše je krásné; ne všichni jsou ji ovšem schopni spatřit. Konfucius
Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to. Konfucius
Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Konfucius
Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Konfucius
Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi. Konfucius
Dokáže-li kdo udržovat při teple staré a umožní tak pochopit nové, je způsobilý stát se učitelem. Konfucius
Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší. Konfucius
Až potkáš dobrého člověka, uvažuj, jak by ses mu vyrovnal, až potkáš nedokonalého člověka, jdi do sebe a zkoumej se. Konfucius
Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních. Konfucius
Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit. Konfucius
Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius
Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění. Konfucius
Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby. Konfucius
Nevíš ještě jak sloužit živým. Jak chceš umět sloužit duchům? Konfucius
Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný. Konfucius
Každý člověk, ať je to císař nebo žebrák, má především pečovat o své zdokonalení, neboť jenom sebezdokonalení přináší blaho bez rozdílu všem. Konfucius
novější12další