Rodina - Citáty o rodině stránka č.4

Sbírka citátů o rodině.

 • Rodina - Citáty o rodině stránka č.4
  • Erich Von Däniken
   Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty.
  • Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!
   Ptahhotep
  • Marcel Proust
   Cizoložství, jestliže je založeno na opravdové lásce, nijak rodinné city a příbuzenské povinnosti nezviklá, ale dokáže je spíš vzkřísit.
  • Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.
   Dave Logan
  • Gabriel Laub
   Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území.
  • Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu.
   Karel Slavoj Amerling
  • Alfred Hitchcock
   Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v rodině. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody a opilství až ke kouření.
  • Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.
   Domitius Ulpianus
  • Neznámý autor
   Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet.
  • Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině.
   André Brie
  • Gabriel Laub
   Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku.
  • Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.
   Johann Friedrich Herbart
  • Oscar Wilde
   Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
  • Slušný člověk. Otec od dvou rodin.
   Bolek Polívka
  • Franz Kafka
   Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.
  • Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.
   André Maurois
  • George Bernard Shaw
   Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.
  • Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.
   Chalíl Džibrán
  • George Bernard Shaw
   Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou.
  • Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.
   Lev Nikolajevič Tolstoj
  • « 1 2 3 4 5 »