Rodina - Citáty o rodině stránka č.4

Sbírka citátů o rodině.


Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.
Lhát jsem uměl dřív než se postavit. Bylo to ovšem v naší rodině tak samozřejmé, že si toho nikdo ani nevšiml.
Žena je počátkem i koncem rodiny.
Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.
Vidím lidstvo jako rodinu, která se sotva seznámila.
Hospoda je pro chlapa něco jako druhá rodina.
Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.
Morem rodinného života jsou rady.
Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.
Jsou krásné, tyhle ženy, které nám zabránily stát se polobohy tím, že z nás dělají otce rodin, měšťáky, stroje na vydělávání peněz, když nás zajaly, nachytaly na iluze, že z nás udělají bohy. Nejsou krásné?
Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě hodiny.
Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.
Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
Kdyby si děti mohly vybírat své rodiče, ušetřili bychom spoustu rodičů.
Rodinný kruh často mívá podobu trojúhelníka.
Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru
Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.
Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy