Rodina - Citáty o rodině stránka č.3

Sbírka citátů o rodině.

 • Rodina - Citáty o rodině stránka č.3
  • Gene Hackman
   Dysfunkční rodiny zrodily řadu docela dobrých herců.
  • Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec.
   Willy Brandt
  • Démokritos
   Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.
  • Jen děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče.
   Dušan Radovič
  • Christian Morgenstern
   Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
  • Lepší jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.
   Šalamoun
  • Friedrich Nietzsche
   Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?
  • Příbuzní jsou jako horská krajina: nejlepší dojem dělají z dálky.
   Jean Gabin
  • Friedrich Nietzsche
   Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem vždy je dítě.
  • Familie je první kolektiv, ve kterém se člověk učí žít.
   Jan Masaryk
  • Homér
   Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!
  • Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
   Jean Dutourd
  • Oliver Hassencamp
   Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina.
  • Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny.
   Kurt Tucholský
  • Alexandr Nikolajevič Ostrovskij
   Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.
  • Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
   Homér
  • Jean Paul
   Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.
  • Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.
   Pavel Josef Šafařík
  • Karl Kraus
   Rodinný život je zásah do života soukromého.
  • Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.
   Miroslav Horníček
  • « 1 2 3 4 5 »