Rodina - Citáty o rodině stránka č.3

Sbírka citátů o rodině.

 • Rodina - Citáty o rodině stránka č.3
  • Willy Brandt
   Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec.
  • Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.
   Démokritos
  • Dušan Radovič
   Jen děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče.
  • Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
   Christian Morgenstern
  • Šalamoun
   Lepší jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.
  • Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?
   Friedrich Nietzsche
  • Jean Gabin
   Příbuzní jsou jako horská krajina: nejlepší dojem dělají z dálky.
  • Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem vždy je dítě.
   Friedrich Nietzsche
  • Jan Masaryk
   Familie je první kolektiv, ve kterém se člověk učí žít.
  • Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!
   Homér
  • Jean Dutourd
   Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
  • Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina.
   Oliver Hassencamp
  • Kurt Tucholský
   Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny.
  • Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.
   Alexandr Nikolajevič Ostrovskij
  • Homér
   Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
  • Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.
   Jean Paul
  • Pavel Josef Šafařík
   Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.
  • Rodinný život je zásah do života soukromého.
   Karl Kraus
  • Miroslav Horníček
   Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.
  • Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty.
   Erich Von Däniken
  • « 1 2 3 4 5 »