bilomodra-sales-green-button-auto-s-kytkou-roboto-250x250.jpg

Rodina - Citáty o rodině stránka č.3

Sbírka citátů o rodině.

 • Rodina - Citáty o rodině stránka č.3
  • Homér
   Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!
  • Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
   Jean Dutourd
  • Oliver Hassencamp
   Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina.
  • Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny.
   Kurt Tucholský
  • Alexandr Nikolajevič Ostrovskij
   Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.
  • Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
   Homér
  • Jean Paul
   Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.
  • Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.
   Pavel Josef Šafařík
  • Karl Kraus
   Rodinný život je zásah do života soukromého.
  • Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.
   Miroslav Horníček
  • Erich Von Däniken
   Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty.
  • Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!
   Ptahhotep
  • Marcel Proust
   Cizoložství, jestliže je založeno na opravdové lásce, nijak rodinné city a příbuzenské povinnosti nezviklá, ale dokáže je spíš vzkřísit.
  • Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.
   Dave Logan
  • Gabriel Laub
   Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území.
  • Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu.
   Karel Slavoj Amerling
  • Alfred Hitchcock
   Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v rodině. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody a opilství až ke kouření.
  • Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.
   Domitius Ulpianus
  • Neznámý autor
   Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet.
  • Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině.
   André Brie
  • « 1 2 3 4 5 »