Rodina - Citáty o rodině stránka č.3

Sbírka citátů o rodině.


Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.
Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty.
Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!
Cizoložství, jestliže je založeno na opravdové lásce, nijak rodinné city a příbuzenské povinnosti nezviklá, ale dokáže je spíš vzkřísit.
Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.
Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území.
Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu.
Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v rodině. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody a opilství až ke kouření.
Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.
Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet.
Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině.
Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku.
Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.
Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
Slušný člověk. Otec od dvou rodin.
Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.
Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.
Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.
Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.
Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy