Rodina - Citáty o rodině stránka č.2

Sbírka citátů o rodině.


Vždycky jsem věděla, že chci rodinu. Když jsem vyrůstala, rodina byla vždy nejdůležitější.
Dysfunkční rodiny zrodily řadu docela dobrých herců.
Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec.
Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.
Jen děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče.
Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
Lepší jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.
Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?
Příbuzní jsou jako horská krajina: nejlepší dojem dělají z dálky.
Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem vždy je dítě.
Familie je první kolektiv, ve kterém se člověk učí žít.
Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!
Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina.
Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny.
Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.
Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.
Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.
Rodinný život je zásah do života soukromého.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy