Příroda - Citáty o přírodě stránka č.6

Sbírka citátů o přírodě..

 • Příroda - Citáty o přírodě stránka č.6
  • Jiří Pálka
   Příroda má své prostředky, jak člověka přinutit k určité míře sebeovládání.
  • Vypadá to, jako že příroda nesvede seslat na člověka pořádné marodění, leda nemoci krátké. Ale soudobé lékařství je už dokáže prodlužovat.
   Marcel Proust
  • Albert Schweitzer
   Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.
  • Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, pochopíme i to, co řídí nás, a naopak.
   Giordano Bruno
  • Giordano Bruno
   Příroda není nic jiného než Bůh ve věcech.
  • Příroda vás učí být v klidu, nepřebijete-li ji tokem myšlenek.
   Eckhart Tolle Naši andělé strážní
   Eckhart Tolle
  • Giacomo Leopardi
   Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena.
  • Milujme krásy přírody a nepozorujme to, co je v ní ošklivé.
   Elifas Lévi
  • Eugène Canseliet
   Příroda nakonec odpustí lidem utrpení, která jí ustavičně působí, a co nejlépe se s nimi vyrovná. (1964)
  • Věčný mír je pravidelný a harmonický život přírody v nekonečnu.
   Elifas Lévi
  • Eckhart Tolle
   Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.
   Eckhart Tolle Naši andělé strážní 2009
  • Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.
   Eckhart Tolle Naši andělé strážní
   Eckhart Tolle
  • Paracelsus
   Člověk je něčím víc než pouhou přírodou. Je přírodou, duchem i andělem, spojuje všechny tři vlastnosti.
  • Každá dovednost se musí přizpůsobit přírodě.
   Raymundus Lullus
  • Paracelsus
   Filosofie nám poskytuje poznání veškeré přírody.
  • Ze všech zvrhlostí je sexuální zdrženlivost nejvíc proti přírodě.
   A.Huxley
  • Edgar Cayce
   Nejen příroda, ale také člověk je podřízen principu relativity, protichůdnosti, duality, inverze a opačných poměrů.
  • Příroda světa je pouze jedna, neustále však předvádí rozmanité tváře.
   Vadim Zeland
  • Eckhart Tolle
   Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.
  • Medituj často, nenechej se ovládnout starostmi světa. Choď do přírody a uč se od ptáků, stromů, květin, včel - ti všichni zpívají píseň slávy svému Stvořiteli. Učiň to samé.
   Edgar Cayce
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »