Příroda - Citáty o přírodě stránka č.4

Sbírka citátů o přírodě..

 • Příroda - Citáty o přírodě stránka č.4
  • Éliphas Lévi
   Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
  • Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.
   Umberto Eco
  • John Dryden
   Sebeobrana je nejstarší zákon přírody.
  • Neexistuje žádné tajemství v přírodě, ale jsou zde tajemství v myšlenkách lidí.
   Robert Oppenheimer
  • Jean-Jacques Rousseau
   Příroda žádá, aby děti byly dětmi, než se stanou dospělými lidmi.
  • Příroda je lhostejná k přežití lidského druhu, včetně Američanů.
   Adlai Stevenson
  • William C. Bryant
   Kdo má v lásce přírodu, k tomu promlouvá svým vlastním jazykem.
  • Trávník je příroda pod totalitní vládou.
   Michael Pollan
  • Werner Heisenberg
   To, co pozorujeme, není samotná příroda, ale příroda je vystavena naší metodě dotazování.
  • Příroda používá lidskou představivost, aby zvedla své dílo stvoření na ještě vyšší úroveň.
   Luigi Pirandello
  • Empedoklés
   V přírodě existují síly nazvané Láska a Nenávist. Síla lásky působí na přitahování a nenávist na rozklad.
  • Příroda, to je především umění.
   Samuel Daniel
  • Erich Maria Remarque
   Když je člověk sám, začíná pozorovat a milovat přírodu.
  • Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti.
   Thomas Hobbes
  • Thomas Hobbes
   Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i duševními do té míry stejnými, že jsou si rovni.
  • Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.
   Plinius starší
  • William Blake
   Kde není člověka, příroda je neplodná.
  • Smrt je největší dar přírody.
   Plinius starší
  • Arthur Schopenhauer
   Obecně a všude je pravým symbolem přírody kruh, protože je schématem opakování: to je vskutku nejobecnější forma v přírodě, která ji provádí ve všem, od běhu hvězd až k smrti a vznikání organických bytostí.
  • Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody.
   John Milton
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »