Příroda - Citáty o přírodě stránka č.4

Sbírka citátů o přírodě..

 • Příroda - Citáty o přírodě stránka č.4
  • Umberto Eco
   Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.
  • Sebeobrana je nejstarší zákon přírody.
   John Dryden
  • Robert Oppenheimer
   Neexistuje žádné tajemství v přírodě, ale jsou zde tajemství v myšlenkách lidí.
  • Příroda žádá, aby děti byly dětmi, než se stanou dospělými lidmi.
   Jean-Jacques Rousseau
  • Adlai Stevenson
   Příroda je lhostejná k přežití lidského druhu, včetně Američanů.
  • Kdo má v lásce přírodu, k tomu promlouvá svým vlastním jazykem.
   William C. Bryant
  • Michael Pollan
   Trávník je příroda pod totalitní vládou.
  • To, co pozorujeme, není samotná příroda, ale příroda je vystavena naší metodě dotazování.
   Werner Heisenberg
  • Luigi Pirandello
   Příroda používá lidskou představivost, aby zvedla své dílo stvoření na ještě vyšší úroveň.
  • V přírodě existují síly nazvané Láska a Nenávist. Síla lásky působí na přitahování a nenávist na rozklad.
   Empedoklés
  • Samuel Daniel
   Příroda, to je především umění.
  • Když je člověk sám, začíná pozorovat a milovat přírodu.
   Erich Maria Remarque
  • Thomas Hobbes
   Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti.
  • Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i duševními do té míry stejnými, že jsou si rovni.
   Thomas Hobbes
  • Plinius starší
   Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.
  • Kde není člověka, příroda je neplodná.
   William Blake
  • Plinius starší
   Smrt je největší dar přírody.
  • Obecně a všude je pravým symbolem přírody kruh, protože je schématem opakování: to je vskutku nejobecnější forma v přírodě, která ji provádí ve všem, od běhu hvězd až k smrti a vznikání organických bytostí.
   Arthur Schopenhauer
  • John Milton
   Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody.
  • Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou.
   Joseph Murphy
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »