Příroda - Citáty o přírodě stránka č.5

Sbírka citátů o přírodě..

 • Příroda - Citáty o přírodě stránka č.5
  • Harun Yahya
   Existuje spousta případů, kdy i ta nejmodernější technologie byla proti přírodě bezmocná.
  • Člověk, který sám sebe na zemi považuje za mocného, by si měl z přírodních pohrom vzít ponaučení.
   Harun Yahya
  • Joseph Murphy
   Síly přírody jsou naprosto neutrální, jen způsob, jakým je člověk používá, určuje, zda působí dobro nebo zlo.
  • Pokoušíme se vysvětlovat svět a jeho procesy pomocí lineárních postupů, ačkoliv v přírodě nic lineárně neprobíhá.
   Barbara Stern
  • H.P. Blavatská
   Střední F na klavíru může býti považován za základní tón přírody.
  • Příroda se od svých pevně stanovených zákonů nikdy neodchyluje. Některé její zákony však jsou natolik nepochopitelné, že budí zdání "zázraku".
   Napoleon Hill
  • Plútarchos
   Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.
  • Příroda začíná v člověku mezi třiceti a čtyřiceti uvádět lásku a sex v soulad.
   Napoleon Hill
  • Carl Honore
   Moderní kapitalismus vytváří mimořádné bohatství, ale přírodní zdroje hltá rychleji, než je matka příroda dokáže nahradit.
  • Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
   Hans Christian Andersen
  • Viktor Schauberger
   Hledám novou energii, která jednou musí opět nastolit harmonii s přirozeným řádem věcí. To je můj program.
  • Člověk v mladém věku má málo citu k přírodě, svou radost nachází v lidech. Starý člověk se odtahuje od lidí a žije více v přírodě, zda je to ne tajný pocit toho, že zanechá svět, aby s spojil se zemí?
   Rudolf Unger
  • Henry Wadsworth Longfellow
   Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti.
  • Jed udělila příroda plazům, silnější tvorové ho nemají.
   Adam Mickiewicz
  • Friedrich Engels
   Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama.
  • Na pomoc zachování rodu vymyslela příroda módu.
   Václav Dušek
  • Thomas Browne
   Umění je dokonalost přírody.
  • Bůh miloval ptáky a vynalezl stromy. Člověk miloval ptáky a vynalezl klece.
   Jacques Deval
  • Vadim Zeland
   Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.
  • Příroda má své prostředky, jak člověka přinutit k určité míře sebeovládání.
   Jiří Pálka
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »