Příroda - Citáty o přírodě stránka č.3

Sbírka citátů o přírodě..

 • Příroda - Citáty o přírodě stránka č.3
  • Robert G. Ingersoll
   V přírodě neexistují odměny ani tresty - jsou to důsledky.
  • V každém umění, ať nalézá plastického vyjádření ve slovech nebo mramoru, v barvách nebo zvucích, je otrocké napodobení přírody.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Marcus Tullius Cicero
   Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.
  • Příroda nečiní nic bezdůvodně.
   Aristotelés
  • John Burroughs
   Kdybych měl vyjmenovat tři nejcennější zdroje života, měl bych říci, knihy, přátelé a příroda.
  • Příroda učí víc, než káže.
   John Burroughs
  • Marcus Tullius Cicero
   Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.
  • Vidím, že příroda je jen divadlo dobroty.
   Jean Arthur Rimbaud
  • Zénón z Kitia
   Příroda je tvůrčí oheň, postupující k soustavnému plození.
  • Příroda je nekonečná sféra, jejíž centrum je všude a obvod nikde.
   Blaise Pascal
  • André Maurois
   Příroda není sentimentální.
  • Parky představují primitivní přírodu.
   Jean Arthur Rimbaud
  • Anne Franková
   Příroda mě naplňuje pokorou a odhodláním skutečně snášet všechny rány.
  • Příroda dovede zažehnat hodně zlého.
   Anne Franková
  • Paul Cézanne
   Pravda je v přírodě a já to dokážu.
  • Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem.
   Ivan Turgeněv
  • Paul Cézanne
   Malovat podle přírody znamená vyloupnout charakter svého modelu.
  • Člověk je jedinou chybou přírody.
   W. S. Gilbert
  • Louis de Bernières
   Skutečný index civilizace je, když jsou lidé více šetrnější k přírodě než musí být.
  • Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
   Éliphas Lévi
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »