Příroda - Citáty o přírodě stránka č.3

Sbírka citátů o přírodě..

 • Příroda - Citáty o přírodě stránka č.3
  • Edward Bulwer-Lytton
   V každém umění, ať nalézá plastického vyjádření ve slovech nebo mramoru, v barvách nebo zvucích, je otrocké napodobení přírody.
  • Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.
   Marcus Tullius Cicero
  • Aristotelés
   Příroda nečiní nic bezdůvodně.
  • Kdybych měl vyjmenovat tři nejcennější zdroje života, měl bych říci, knihy, přátelé a příroda.
   John Burroughs
  • John Burroughs
   Příroda učí víc, než káže.
  • Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.
   Marcus Tullius Cicero
  • Jean Arthur Rimbaud
   Vidím, že příroda je jen divadlo dobroty.
  • Příroda je tvůrčí oheň, postupující k soustavnému plození.
   Zénón z Kitia
  • Blaise Pascal
   Příroda je nekonečná sféra, jejíž centrum je všude a obvod nikde.
  • Příroda není sentimentální.
   André Maurois
  • Jean Arthur Rimbaud
   Parky představují primitivní přírodu.
  • Příroda mě naplňuje pokorou a odhodláním skutečně snášet všechny rány.
   Anne Franková
  • Anne Franková
   Příroda dovede zažehnat hodně zlého.
  • Pravda je v přírodě a já to dokážu.
   Paul Cézanne
  • Ivan Turgeněv
   Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem.
  • Malovat podle přírody znamená vyloupnout charakter svého modelu.
   Paul Cézanne
  • W. S. Gilbert
   Člověk je jedinou chybou přírody.
  • Skutečný index civilizace je, když jsou lidé více šetrnější k přírodě než musí být.
   Louis de Bernières
  • Éliphas Lévi
   Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
  • Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.
   Umberto Eco
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »