rok 1935

Citáty a výročí pro 1935

 • rok 1935 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Adolf Hitler
   Německo dnes zbrojí, jenom z toho důvodu, že trvá na rovnoprávnosti, jinak nechce nikoho ohrožovat!
  • Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
   T. G. Masaryk Projev
   T. G. Masaryk
  • T. G. Masaryk
   Světová válka zrodila světovou Společnost národů; docela správně jsme se tenkrát rozhodli, že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém.
   T. G. Masaryk Projev
  • Pokládám Společnost národů za dobrý prostředek k utužení vzájemnosti národů; je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme se o nich odkrytě a mužně.
   T. G. Masaryk Projev
   T. G. Masaryk
  • T. G. Masaryk
   Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.
   T. G. Masaryk Projev
  • Zjistěte si, co dělají všichni ostatní, a pak se vystříhejte jakéhokoliv náznaku to dělat taky.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
   Alan Patrick Herbert
  • Alan Patrick Herbert
   Boží čin byl definován jako něco, co žádný rozumný člověk nemohl očekávat.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
  • Ty části ženy, které apelují na zkaženost člověka, jsou navržené s mimořádně velkou péčí.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
   Alan Patrick Herbert
  • Alan Patrick Herbert
   Dva lidé, kteří spolu žijí 25 let a více bez vážnějších sporů, naznačuje nedostatek ducha, což můžeme obdivovat u ovcí.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
  • Spravedlnost by měla být levná, ale soudci drazí.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
   Alan Patrick Herbert
  • Alan Patrick Herbert
   Nedávejte vládě peníze, mohly by to dát do kanalizace.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
  • Pokud by lidé mluvili jen pokud vědí o čem, tak by na Zemi bylo neskutečné ticho.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
   Alan Patrick Herbert
  • Alan Patrick Herbert
   Zvýšené obočí je znak někoho, kdo se podívá na klobásy a myslí při tom na Picassa.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
  • Kritickým obdobím v manželství jsou snídaně.
   Alan Patrick Herbert Uncommon Law
   Alan Patrick Herbert
  • Guy Ballard
   Je třeba jen pozorovat svět k zjištění, co všechno působí nesoulad v myšlení.
   Guy Ballard Magická přítomnost
  • Vaše touha, pokud je neotřesitelně udržována, se stává vědomou nasměrovanou myšlenkou.
   Guy Ballard Magická přítomnost
   Guy Ballard
  • Guy Ballard
   Lhostejnost je sebelítost - ne láska a ne život.
   Guy Ballard Magická přítomnost
 • Události roku 1935. Co se stalo v roce 1935.
 • 1935 - V letech 1935-38 proběhly v Sovětském svazu Moskevské procesy, při nichž bylo zlikvidováno mnoho Stalinových odpůrců.
  3. října 1935 - Itálie v čele s Mussolinim napadla Habeš, což odstartovalo druhou italsko-etiopskou válku.
  3. října 1935 - 1936 Druhá italsko-habešská válka. Druhá italsko-etiopská válka (3. října 1935 – 9. května 1936)
  18. prosince 1935 - Jmenování Edvarda Beneše novým československým prezidentem.