rok 1956

Citáty a výročí pro 1956

 • rok 1956 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Antonín Zápotocký
   Lid naší země uchopil pevně vládu do svých rukou. Není žádné síly a moci, která by mohla náš nezadržitelný vývoj k výstavbě socialismu zvrátit.
   Antonín Zápotocký Novoroční projev
  • Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu - leninismu cizí.
   N.S. Chruščov XX. sjezd KSSS 1956
   N.S. Chruščov
 • Události roku 1956. Co se stalo v roce 1956.
 • 1956 - Sinajská válka.
  1. ledna 1956 - Založení Filharmonie Brno.
  26. července 1956 - Konflikt mezi Egyptem a aliancí Velké Británie, Francie a Izraelem o Suezský průplav, začátek Suezské krize.
  23. října 1956 - Neúspěšná maďarská revoluce proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci. Revoluce trvala do 10. listopadu 1956.
  23. října 1956 - Maďarské povstání (23. říjen 1956 - 10./11. listopad 1956).
  29. října 1956 - Druhá arabsko-izraelská válka, Suezská krize (29. října – 7. listopadu 1956).