Zlo - Citáty o zle

Seznam citátů s tématem zlo...

 • Zlo - Citáty o zle
  • Rodrigo Blanco Calderón
   Veškeré zlo na světě pochází od slov.
  • Boj proti zlu nebude nikdy dobojován.
   Dimitri Verhulst Opozdilec
   Dimitri Verhulst
  • Publius Terentius Afer
   Z jednoho zla se rodí druhé.
  • Bůh nechává zlo, aby ho mohl proměnit v dobro. Nechť je navždy oslavován.
   Adam Chmielowski
  • Ellen G. White
   Naší jedinou jistotou je být neustále zaštítěni Boží milostí a nepoužívat vlastní duchovní zrak tak, abychom zlo nazývali dobrem a dobro zlem.
  • Polovina zla v tomto světě vyplývá ze skutečnosti, že někdo chce být důležitý.
   Thomas Stearns Eliot
  • Albert Camus
   Ctnost se nemůže oddělit od skutečnosti, aniž by se stala zásadou zla.
  • Žádné počínání není samo o sobě dohré ani zlé. Teprve jeho místo v řádu činí je dobrým či zlým.
   Milan Kundera
  • Alfred Jarry
   Zlo je symetrickým a nutným odrazem dobra.
   Alfred Jarry Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika
  • Zlo vyžaduje sankci oběti.
   Ayn Rand
  • Ayn Rand
   Takže si myslíte, že peníze jsou kořenem veškerého zla. Ptali jste se někdy, co je kořenem peněz?
  • Strach je bolest vyplývající z očekávání zla.
   Aristoteles
  • Vergilius
   Fáma je ze všeho zla nejrychlejší.
  • Nic nezpůsobuje tolik zla, jako dobré úmysly.
   André Maurois
  • Vergilius
   Hlad ke zlému radí.
  • Každé zlo lze v zárodku snadno potlačit.
   Marcus Tullius Cicero
  • Aristotelés
   Zlo sobě připravuje, kdo ho chystá jinému.
  • Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!
   Marcus Tullius Cicero
  • Simone Weilová
   Zlo je kořen tajemtsví, bolest je kořen znalostí.
  • Imaginární zlo je romantické a rozmanité; skutečné zlo je sklíčené, monotónní, neplodné a nudné. Imaginární dobro je nudné.
   Simone Weilová
  • 1 2 3 4 5 »