Aforismus stránka č.1

Krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti.

 • Aforismus stránka č.1
  • Bertold Brecht
   Peněžníci čtou mnohem pozorněji než literární nadšenci. Lépe totiž vědí, jaké důsledky může mít nedbalá četba.
  • Někteří lidé působí radost když přijdou, ostatní kdykoliv odejdou.
   Oscar Wilder
  • Fernandel
   Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky: nevybírat při umělém osvětlení.
  • Peníze stojí často příliš mnoho.
   Ralph Waldo Emerson
  • Fernandel
   Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo peníze nemá, umírá jinak.
  • Kdo nemá štěstí, vylomí si zub i na polévce.
   Fernandel
  • Fernandel
   Na moderních uměleckých dílech je nejobdivuhodnější to, že jejich tvůrci kupodivu vždy poznají okamžik, kdy obraz dokončili.
  • Mám skvělou paměť. Škoda jen, že krátkou.
   Fernandel
  • Fernandel
   Kdysi se cestovalo tam, kde bylo možno něco pěkného vidět. Dnes se cestuje tam, kde se dá zaparkovat.
  • Dneska se dá mládí zachovat až do vysokýho stáří.
   Jan Werich Balada z hadrů
   Jan Werich
  • František Vymazal
   Bohatý je ten, kdo má vždy o nějaký groš více než potřebuje.
  • Nebezpečí zrušuje rozdíly stavů, bezpečí je opět obnovuje.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Kdyby byla svobodná vůle, kdo by přišel na tento svět, kdo by z něho odešel?
  • Dolů ti pomůže ledakdo, ale nahoru!
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Hloupost se tlačí do předu, aby byla viděna; rozum ustupuje, aby se díval.
  • Kdo chce vítěziti jenom morálně?
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Kdo se zabývá jazykem, nemívá kdy zabývati se otázkou jazykovou.
  • Kdo chce čísti jazyky slovanské, musí u nás znáti napřed – německy. (Masaryk).
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Nejzbytečnější knihy jsou brusy: nikdo se z nich ničemu nenaučil.
  • Gymnasium je překládací ústav, který nic nepřeloží.
   František Vymazal
  • 1 2 3 4 5 6 7 ...173 174 »