Aforismus stránka č.2

Krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti.

 • Aforismus stránka č.2
  • František Vymazal
   Politika je, co se děje dnes, co bylo včera, jsou dějiny.
  • Bez vlastního přičinění lze zestárnout, nikoli však zmoudřet.
   Jan Sobotka
  • Jan Sobotka
   Zamyslel bych se sám nad sebou, ale připadá mi to sobecké.
  • Většina lidí žije více podle módy, než-li podle rozumu.
   František Vymazal
  • Pavel Kosorin
   Fakt, že své poklady ukládáte v nebi, není žádnou zárukou toho, že se tam dostanete.
  • Máme příliš mnoho slov.
   František Vymazal
  • Jan Sobotka
   Nevadí, vsadíme-li na špatného koně. Jen nesmíme vsadit na vola.
  • Nejvyšším posláním člověka žijícího v masové společnosti je být sám sebou.
   Pavel Kosorin
  • Jan Sobotka
   Ohleduplný člověk žije tak, aby svou smrtí nikoho nezarmoutil.
  • Ženy jsou mistryně v umění: mluviti mnoho a říci málo.
   František Vymazal
  • Pavel Kosorin
   Jak se má člověk chopit příležitosti, když má svázané ruce?
  • Líbíš-li se lidem ty, budou se lidé také tobě líbit.
   František Vymazal
  • Jan Sobotka
   Ke slovu génius neexistuje ženská podoba. Ale neexistuje ani ke slovu blbec.
  • Nebýt zbabělců, kdo by stavěl pomníky hrdinům?
   Pavel Kosorin
  • František Vymazal
   Kdyby lidé nosili oděv jenom pro sebe, byl by jinaký.
  • Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé.
   Jan Sobotka
  • Pavel Kosorin
   V době, kdy životu rozumíme nejméně, snažíme se svoje pravdy prosazovat nejhorlivěji.
  • Lidé vyzrazují jenom cizí tajemství.
   František Vymazal
  • Jan Sobotka
   Nevěsta v bílém, ženich v černém. Každý podle toho, co ho čeká.
  • Dneska vyžaduje víc důvtipu a úsilí vyplnit přiznání k dani z příjmu než vytvořit ten příjem...
   Alfred E. Neuman
  • « 1 2 3 4 5 6 7 ...68 69 »