rok 1942

Citáty a výročí pro 1942

 • rok 1942 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Adolf Hitler
   Před nějakou dobou se židé smáli nad mým proroctvím. Rád bych věděl, zda se smějí ještě anebo se už přestali smát? Dnes je mohu ale znovu jen ujistit, že je ten smích přejde!
  • Nic mně nemůže zabránit, abych z Čech a Moravy vysídlil několik milionů Čechů. Jsem pevně rozhodnut již nikdy nevydat Čechy a Moravu. A německý národ neustoupí.
   Adolf Hitler
  • Adolf Hitler
   Americká společnost je z jedné poloviny semitoidní a z druhé negroidní. Jak se může takový stát udržet pohromadě?
  • Já znám Čechy. Kdyby býval rakouský stát proti nim vystoupil energičtěji, nemusel se rozpadnout. Chování Čechů vůči starému Rakousku odpovídalo přesně heslu "pasivní rezistence". Když se k někomu chováte velice uctivě, oplatí vám to ještě větší impertinencí. V jejich očích uctivé chování je znakem slabosti a stupidity. Jsem radši, když mne považují lidé za surovce než za idiota. Jsem přesvědčen, že se Češi budou jednou dívat na Háchu jako na jednu ze svých největších historických osobností! Hácha mi dnes posílá ty nejvřelejší gratulace. Já je neuveřejňuji, protože nechci vyvolat dojem, že potřebujeme podporu takového slabocha.
   Adolf Hitler
  • Adolf Hitler
   Židé jsou jiní než árijci a zvláště nordici, sami to vědí již 4000 let. Mají jinou krev, jinou tkáň, jiné kosti, jiné myšlení. Jestliže Žid zvítězí pomocí svého marxistického vyznání víry nad národy tohoto světa, jeho palma se stane smutečním věncem lidstva a naše planeta bude kroužit prostorem zcela vylidněna.
  • Daleko od našich hranic se tyčí ochranný násep, nerozborná hradba branné moci Říše; jsou to hrdinní vojáci Vůdcovi. Vzpomeňme v prvé řadě jich dnešního večera s vděčností.
   Emil Hácha Vánoční projev
   Emil Hácha
  • Edvard Beneš
   Čtyři pětiny světa jsou nyní v boji s totalitními diktaturami Osy.
   Edvard Beneš Projev
  • Půjdu tak daleko jak jen to bude možné. Mám málo paliva a vody, ale v tomto ovzduší úspěchu vojáci nežádají pití a dokonce ani spánek. Chtějí pouze jít dál. Nyní dosáhnu El Alameinu, ale cíly jsou Alexandrie, Káhira, údolí Nilu... Pokud bude tanková armáda schopna projít úžinou u El Alameinu, čemuž věřím, 30. června budeme v Káhiře. Počkám tam na vás, tam si budeme moct promluvit ve větším pohodlí.
   Erwin Rommel
  • Pius XII.
   Aniž se čímkoliv sebeméně provinily a výhradně pouze z prostého faktu své národnosti anebo rasy, byly statisíce osob odsouzeny k smrti anebo postupnému vyhlazování. (...) Je pro nás útěchou vědomí, že morální a duchovní pomoc našich reprezentantů nám umožnila poskytnout posilu velkému množství těchto utečenců, bezdomovců a těchto vystěhovalců počítaje v to i neárijce.
   Pius XII. 1942
 • Události roku 1942. Co se stalo v roce 1942.
 • 20. ledna 1942 - Rozhodnutí o konečném řešení židovské otázky - konference ve Wannsee.
  27. května 1942 - Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
  3. června 1942 - Začátek bitvy u Midway, která trvala do 7. června 1942, po vítězství USA se situace v Tichomoří obrátila.