Štěstí - citáty o štěstí stránka č.7

Sbírka citátů o štěstí

 • Štěstí - citáty o štěstí stránka č.7
  • Daniel Boone
   Všechno co potřebujete pro štěstí je dobrá zbraň, dobrý kůň a dobrá žena.
  • Štěstí není vrchol.
   Viktor Dyk
  • Michel Quoist
   Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.
  • Peníze jsou polovinou štěstí, druhou polovinou je mnoho peněz.
   Žarko Petan
  • Pavel Kosorin
   Uskladněné štěstí podléhá zkáze nejrychleji.
  • Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
   Epiktétos
  • Omar Chajjám
   Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol.
  • Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí.
   Šrí Pataňdžali
  • Epiktétos
   Štěstí dává bohatství jen dočasně, je to jako by ho člověku jen půjčilo, ale abychom byli skutečně šťastní, to závisí jen na naší vlaství vůli.
  • Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost.
   Baltasar Gracián
  • Epikúros
   Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena.
  • Ve štěstí pomatuj na neštěstí. V létě je dobré pomatovat na zimu a udělat si zásoby.
   Baltasar Gracián
  • Jean  Cocteau
   Ovšemže věřím ve slepé štěstí - jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád.
  • Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.
   Epikúros
  • Epiktétos
   Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.
  • Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.
   Epikúros
  • Kleobulos
   V štěstí se nevyvyšuj, a jseš-li se v nesnázích, neponižuj se.
  • Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.
   Jules Romains
  • Ingmar Bergman
   Bylo by štěstí na ní umřít,jenže ona dřív přejde.
  • Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.
   Jan Zlatoústý
  • « 1 2 ...5 6 7 8 9 ... 18 19 »