Štěstí - citáty o štěstí stránka č.4

Sbírka citátů o štěstí

 • Štěstí - citáty o štěstí stránka č.4
  • Epiktétos
   Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
  • Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol.
   Omar Chajjám
  • Šrí Pataňdžali
   Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí.
  • Štěstí dává bohatství jen dočasně, je to jako by ho člověku jen půjčilo, ale abychom byli skutečně šťastní, to závisí jen na naší vlaství vůli.
   Epiktétos
  • Baltasar Gracián
   Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost.
  • Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena.
   Epikúros
  • Baltasar Gracián
   Ve štěstí pomatuj na neštěstí. V létě je dobré pomatovat na zimu a udělat si zásoby.
  • Ovšemže věřím ve slepé štěstí - jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád.
   Jean  Cocteau
  • Epikúros
   Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.
  • Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.
   Epiktétos
  • Epikúros
   Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.
  • V štěstí se nevyvyšuj, a jseš-li se v nesnázích, neponižuj se.
   Kleobulos
  • Jules Romains
   Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.
  • Bylo by štěstí na ní umřít,jenže ona dřív přejde.
   Ingmar Bergman
  • Jan Zlatoústý
   Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.
  • Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.
   Émile Zola
  • Ernest Hemingway
   Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť.
  • Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.
   Periklés
  • Taylor Swift
   Mým cílem je být šťastná. Většinu času.
  • Zajímá mě štěstí nikoliv všech lidí, ale každého jednotlivce zvlášť.
   Boris Vian
  • « 1 2 3 4 5 6 7 ...15 16 »