Citáty o přátelství stránka č.7

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.7
  • Ernest Hemingway
   Žádný přítel není tak loajální jako kniha.
  • Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.
   Marcus Tullius Cicero
  • Cesare Pavese
   Motlitba je výjev citu - jako přátelství.
  • Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.
   Voltaire
  • Epikúros
   Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
  • Pochvala znamená dveře k přátelství.
   Oscar Wilde
  • Denis Diderot
   A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?
  • Své přátele dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
   Francesco Petrarca
  • Neil Gaiman
   Sen hromadí svá přízviska, tak jako si jiní dělají přátele; ale on sám si povoluje mít jen pár přátel.
  • Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.
   Friedrich Nietzsche
  • Jack London
   Odsuzuji-li chyby svých přátel, ještě to neznamená, že bych je měl přestat mít rád.
  • Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
   Epikúros ze Samu
  • Michel De Montaigne
   Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.
  • Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.
   Euripidés
  • Heinrich Heine
   Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.
  • Přátelé mají mít přednost před králi.
   Marie Voltaire
  • André Brie
   Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé?
  • Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
   Epikúros ze Samu
  • Napoleon Bonaparte
   Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.
   (po bitvě u Waterloo)
  • Sebeláska je jedem přátelství.
   Honoré De Balzac
  • « 1 2 ...5 6 7 8 9 ... 21 22 »