Citáty o přátelství stránka č.7

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.7
  • Epikúros ze Samu
   Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
  • Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.
   Michel De Montaigne
  • Euripidés
   Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.
  • Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.
   Heinrich Heine
  • Marie Voltaire
   Přátelé mají mít přednost před králi.
  • Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé?
   André Brie
  • Epikúros ze Samu
   Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
  • Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.
   (po bitvě u Waterloo)
   Napoleon Bonaparte
  • Honoré De Balzac
   Sebeláska je jedem přátelství.
  • Neříkej příteli celou pravdu najednou, mysli na zadní kolečka.
   Gabriel Laub
  • Johann Wolfgang Goethe
   Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.
  • Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
   Avicenna
  • Jules Renard
   Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.
  • Jen sobě věřme však – příteli nejlepšímu.
   Jean de La Fontaine
  • Neznámý autor
   Touha po penězích je zhoubou přátelství.
  • Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně.
   François de La Rochefoucauld
  • Stanislav Kostka Neumann
   Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.
  • S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešlo.
   Auguste Comte
  • Andrew Carnegie
   Nejdůležitější způsob, jak získat přátelství lidí je zapamatovat si jejich jména a vzbudit v nich vědomí důležitosti.
  • Láska je přátelství člověka s Bohem.
   Svatý Tomáš Akvinský
  • « 1 2 ...5 6 7 8 9 ... 20 21 »