Citáty o přátelství stránka č.7

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.7
  • Alexander Pope
   Dějiny jsou plné příkladů věrnosti psů, nežli přátel.
  • Přátelství je milost a ta milost přináší sebou další milosti.
   François Cheng
  • Oscar Wilde
   K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit.
  • Panebože, jak je láska vůči přátelství sobecká…
   George Sandová
  • Oscar Wilde
   Znát své přátele, to je velmi nebezpečné.
  • Žádný přítel není tak loajální jako kniha.
   Ernest Hemingway
  • Marcus Tullius Cicero
   Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.
  • Motlitba je výjev citu - jako přátelství.
   Cesare Pavese
  • Voltaire
   Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.
  • Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
   Epikúros
  • Oscar Wilde
   Pochvala znamená dveře k přátelství.
  • A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?
   Denis Diderot
  • Francesco Petrarca
   Své přátele dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
  • Sen hromadí svá přízviska, tak jako si jiní dělají přátele; ale on sám si povoluje mít jen pár přátel.
   Neil Gaiman
  • Friedrich Nietzsche
   Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.
  • Odsuzuji-li chyby svých přátel, ještě to neznamená, že bych je měl přestat mít rád.
   Jack London
  • Epikúros ze Samu
   Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
  • Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.
   Michel De Montaigne
  • Euripidés
   Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.
  • Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.
   Heinrich Heine
  • « 1 2 ...5 6 7 8 9 ... 21 22 »