Citáty o přátelství stránka č.6

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.6
  • François de La Rochefoucauld
   Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost.
  • Pokaždé když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás posuzuje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností.
   Arnold Bennett
  • Euripidés
   Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
  • Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát.
   Sidonie-Gabrielle Colette
  • Periandros
   Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem.
  • Mám milion známých, ale jen dva, nebo tři opravdové přátele. Nemohu před nimi nic skrýt.
   Ian Somerhalder
  • Jean de La Fontaine
   Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne.
  • Nejdřív mě zachraň, milý příteli, pak měj si proslov převeliký.
   Jean de La Fontaine
  • Benjamin Franklin
   Vybírej si přítele beze spěchu, ještě méně spěchej vyměnit ho.
  • Opravdový přítel je ten, kdo je vždy k dispozici, během vzestupů i pádů. Vlastně mám píseň s názvem "opravdový přítel" (True Friend).
   Miley Cyrus
  • Jára Cimrman
   V nouzi poznáš přítele, ale on tebe ne.
  • Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.
   Osho
  • David Schwimmer
   Jsem loajální ke svým přátelům, opravdu mám rád svá přátelství.
  • Potřebuji více přátel. To je teď můj hlavní cíl, mít více opravdových přátel.
   Miley Cyrus
  • Henry de Montherlant
   Přátelé se diví, že v létě neopouštím Paříž, ale nevědí, že zůstávám právě proto, že oni odjíždějí.
  • Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.
   Stephen Crane
  • Epikúros
   Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
  • Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.
   Henry de Montherlant
  • Jean de La Fontaine
   Pomoz mi, příteli, nejprve z mé bídy, řečnit můžeš potom.
  • Podezíravost je forma přátelství jedné herečky k druhým.
   Eleonora Duseová
  • « 1 2 ...4 5 6 7 8 ... 21 22 »