Citáty o přátelství stránka č.6

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.6
  • Arnold Bennett
   Pokaždé když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás posuzuje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností.
  • Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
   Euripidés
  • Sidonie-Gabrielle Colette
   Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát.
  • Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem.
   Periandros
  • Ian Somerhalder
   Mám milion známých, ale jen dva, nebo tři opravdové přátele. Nemohu před nimi nic skrýt.
  • Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne.
   Jean de La Fontaine
  • Jean de La Fontaine
   Nejdřív mě zachraň, milý příteli, pak měj si proslov převeliký.
  • Vybírej si přítele beze spěchu, ještě méně spěchej vyměnit ho.
   Benjamin Franklin
  • Miley Cyrus
   Opravdový přítel je ten, kdo je vždy k dispozici, během vzestupů i pádů. Vlastně mám píseň s názvem "opravdový přítel" (True Friend).
  • V nouzi poznáš přítele, ale on tebe ne.
   Jára Cimrman
  • Osho
   Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.
  • Jsem loajální ke svým přátelům, opravdu mám rád svá přátelství.
   David Schwimmer
  • Miley Cyrus
   Potřebuji více přátel. To je teď můj hlavní cíl, mít více opravdových přátel.
  • Přátelé se diví, že v létě neopouštím Paříž, ale nevědí, že zůstávám právě proto, že oni odjíždějí.
   Henry de Montherlant
  • Stephen Crane
   Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.
  • Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
   Epikúros
  • Henry de Montherlant
   Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.
  • Pomoz mi, příteli, nejprve z mé bídy, řečnit můžeš potom.
   Jean de La Fontaine
  • Eleonora Duseová
   Podezíravost je forma přátelství jedné herečky k druhým.
  • Dějiny jsou plné příkladů věrnosti psů, nežli přátel.
   Alexander Pope
  • « 1 2 ...4 5 6 7 8 ... 21 22 »