Citáty o přátelství stránka č.4

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.4
  • Kleobulos
   Pokud mluvíš o svém nepříteli, pomysli, že příjde čas, kdy bude tvým přítelem
  • Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.
   Jan Zlatoústý
  • William Blake
   Pták hnízdo, pavouk síť, člověk přátelství.
  • Nechci žádné blízké přátele, neschovávám žádná tajemství. Nepotřebuji přátele, řekl jsem všechno všem.
   Robert Fischer
  • Ernest Hemingway
   Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.
  • Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy.
   George Santayana
  • Francesco Petrarca
   Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
  • Přátelé nás poučují, nepřátelé učí.
   Patricie Holečková
  • Seneca
   Nezajímej se o množství, ale o kvalitu svých přátel.
  • Zrcadlo je můj nejlepší přítel, protože když pláču, tak se nikdy nesměje.
   Charlie Chaplin
  • Didier Deschamps
   Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
  • Pochybný přítel je horší než jistý nepřítel.
   Aisópos Ezop
  • Epikúros ze Samu
   Bez důvěry není přátelství.
  • Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.
   Sókratés
  • Bertolt Brecht
   Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé.
  • Přátelství je rovnost.
   Pýthagorás ze Samu
  • Winston Churchill
   Nepřítel mého nepřítele je můj přítel
  • V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni.
   Eurípidés
  • Pythagoras
   Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.
  • V nouzi poznáš přítele, ale málokdy přítelkyni.
   Tirso de Molina
  • « 1 2 3 4 5 6 7 ...20 21 »