Žena - citáty o ženách stránka č.7

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. - Citáty o ženách.


Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.
Žena má spíše důvod hněvat se na muže, že ji neuspokojil, než muž na ženu, že mu nebyla po vůli.
Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl?
Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová.
Žádná žena se nepokládá za ošklivou.
Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.
Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý.
Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.
Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk.
Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich.
Vrchol lásky k manželovi - když si žena vybírá jen takové milence, kteří mu jsou podobní.
Ženy mohou být zbožňovány nebo opouštěny. Nic mezi tím.
Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější.
Kdyby byly úsudky žen o ženách pravé, nebylo by na světě ani jediné krásné ženy.
Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu.
Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.
Chytrá žena obdivuje muže i zcela bezdůvodně.
Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.