Žena - citáty o ženách stránka č.7

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. - Citáty o ženách.


Muž má jedinou lásku - svět, žena má jediný svět - lásku.
Ošklivost je u ženy již půl cesty k ctnosti.
Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící.
Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.
Rozdíl mezi dámou a pouliční květinářkou není v tom, že se každá chová jinak, ale v tom, že se lidé ke každé z nich chovají jinak.
(Annajanska [1917])
Milujte život jako ženskou - ale važte si ho.
Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví.
Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.
Žena má spíše důvod hněvat se na muže, že ji neuspokojil, než muž na ženu, že mu nebyla po vůli.
Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl?
Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová.
Žádná žena se nepokládá za ošklivou.
Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.
Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý.
Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.
Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk.
Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich.
Vrchol lásky k manželovi - když si žena vybírá jen takové milence, kteří mu jsou podobní.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy