Žena - citáty o ženách stránka č.6

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. - Citáty o ženách.


Jeden můj pradávný předek jednou řekl: "Ani moudrý muž nemůže pochopit hloubku úsměvu ženy."
Ženy byly stvořeny aby byly milovány, ne proto aby byly chápány.
To ryzí zlato svého života, jež nám ženy dávají, vždycky požadují nazpět v drobných.
Žena, po které touží někdo jiný, hned stoupne v ceně.
Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?
Jakmile žena dospěje k myslícímu sebeuvědomění, její první myšlenkou jsou nové šaty.
Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala.
Dobrá žena s dobrým párem bot nemůže být nikdy ošklivá.
Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká.
Za každým velkým mužem je žena,... která obrátila oči v sloup.
Hezké ženy věří na svou inteligenci. Inteligentní ženy nespoléhají na svou krásu.
Ženy jsou blíže k Bytí, neboť je prakticky „ztělesňují".
Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku.
Muž má jedinou lásku - svět, žena má jediný svět - lásku.
Ošklivost je u ženy již půl cesty k ctnosti.
Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící.
Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.
Rozdíl mezi dámou a pouliční květinářkou není v tom, že se každá chová jinak, ale v tom, že se lidé ke každé z nich chovají jinak.
(Annajanska [1917])
Milujte život jako ženskou - ale važte si ho.
Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví.